تاریخ انتشار : 26 تیر 1395

عکس نوشته دار زیبا در مورد خدا + متن

.

 

  نوشته ها زیبا درمورد خدا + عکس درباره خدا
 

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 
 

عکس خدا | متن خدا | عکس نوشته خدا

 

عکس خدا,متن خدا,عکس نوشته خدا,عکس در مورد خدا,=

خوشبختی یعنی

واقف بودن به اینکه هر چه داریم از رحمت خداست

و هر چه نداریم ازحکمت خدا

احساس خوشبختی یعنی همین !

خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست

بلکه لذت بردن ازداشته هاست

PHOTOKADE.COM | سایت فتوکده


PHOTOKADE.COM | سایت فتوکده

با دلخوری به خدا گفتم :

درب آرزوهایم را قفل کردی …

کلید را هم پیش خودت نگه داشتی …

لبخندی زد و جواب داد :

همه عشقم این است که به هوای این کلید هم شده …

گاهی  به من سر می زنی

 عکسهای نوشته دار خدا,

عکس خدا,متن خدا,عکس نوشته خدا,عکس در مورد خدا,عکسهای نوشته دار خدا

 

خدا مرحم تمام دردهاست

هر چه عمق خراش های وجودت بیشتر باشد

خدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای می گیرد

خدایا

دردهایم

دلنشین می شود وقتی درمانم تویی

PHOTOKADE.COM | سایت فتوکده


PHOTOKADE.COM | سایت فتوکده

وفادارتر از خدا سراغ ندارم

به رسم همین وفاداری ست

که تو را به او میسپارم …

 عکس و متن زیبا درباره خدا

عکس خدا,متن خدا,عکس نوشته خدا,عکس در مورد خدا,عکسهای نوشته دار خدا

 

سعی کن عهدی را که در طوفان

با خدا می بندی

در هوای صاف فراموش نکنی …

PHOTOKADE.COM | سایت فتوکده


PHOTOKADE.COM | سایت فتوکده

به قیمت سفید شدن

موهایم تمام شد

ولی اموختم که ناله ام سکوت باشد …

گریه ام لبخند …

و تنها همدمم ،خداااا …

تنها خدا رابرایتان آرزو دارم …

زیباترین عکس در مورد خدا

عکس خدا,متن خدا,عکس نوشته خدا,عکس در مورد خدا,عکسهای نوشته دار خدا

 

دلی را نکشن

شاید خانه خدا باشد

کسی را تحقیر نکن

شاید محبوب خداباشد

از هیچ غمی ناله نکن

شاید امتحانی از سوی خدا باشد

PHOTOKADE.COM | سایت فتوکده


PHOTOKADE.COM | سایت فتوکده

بارالها تنها کوچه ای که بن بست

نیست کوچه یاد توست

از تو خالصانه میخواهم

که دوستانم درکوچه پس کوچه های زندگی

اسیر هیچ بن بستی نگردند

تصاویر متن دار خدا

عکس خدا,متن خدا,عکس نوشته خدا,عکس در مورد خدا,عکسهای نوشته دار خدا

 

گاهی

از خدا دل ‌گرفته میشوی

گاهی از حکمتش ناراضی

و گاهی خوشحالُ گاهی مشکوک

وگاهی مجذوب عدالتش

گاهی بسیار نزدیکُ گاه دور ،

خدا همان خداست

ای کاش ما اینقدر

گاهی‌ به‌ گاهی نمی‌ شدیم

PHOTOKADE.COM | سایت فتوکده


PHOTOKADE.COM | سایت فتوکده

گه گاهی که دلم میگیرید، می گویم

به کجا باید رفت ؟

به که باید پیسوت ؟

به که باید دل بست ؟

حس تنهایی درونم گوید :

چه سوالی داری؟

تو ❤️”خدا” ❤️را داری

عکس GOD با متن زیبا      

عکس خدا,متن خدا,عکس نوشته خدا,عکس در مورد خدا,عکسهای نوشته دار خدا

متن و تصاویر نوشته دار خفن درمورد خدا

تنها کسی که قلبت را نخواهد شکست

همان کسی است که آن را ساخته است

پس همیشه فقط به خدا تکیه کن

PHOTOKADE.COM | سایت فتوکده


PHOTOKADE.COM | سایت فتوکده

نشناخته را محرم هر راز مکن

قفل دل خود بر همه کس باز مکن

در قلک دل برای آینده خویش

جز عشق خدا، هیچ پس انداز مکن …

 عکس متن دار دستم را بگیر خدا

khodaarameshamtoei-photokade (7)

عکس های متن دار زیبا درباره خدایا

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است

آن را در آسمان نیز نخواهد یافت

خانۀ خدا نزدیک ماست

و تنها اثاث آن، عشق است

PHOTOKADE.COM | سایت فتوکده


PHOTOKADE.COM | سایت فتوکده

گاهی ‌چه دلگرفته میشوی از خدا

گاهی ازحکمتش ناراضی

و گاهی شاکر و خوشحال

گاهی مشکوک و گاهی مجذوب عدالتش

گاهی بسیار نزدیک و گاه بیشمار دور

خدا همان خداست

ای کاش ما اینقدر

گاهی به گاهی نمیشدیم

PHOTOKADE.COM | سایت فتوکده


PHOTOKADE.COM | سایت فتوکده

عکس خدا | متن خدا | عکس نوشته خدا | عکس در مورد خدا | سایت فتوکده

 

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران