فتوکده| عکس بازیگران , عکس نوشته , متن

 • امروز شنبه ۳ تیر

 • 

  عکس نوشته فانتزی با متن های زیبا

  .عکس نوشته فانتزی با متن های زیبا

   

    عکس نوشته های زیبای فانتزی
   

   


   
  سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
   
   

  عکس نوشته فانتزی و کارتونی زیبا

  عکس نوشته فانتزی,عکس نوشته جالب,عکس نوشته عاشقانه

   

  در زندگی

  هیچ چیز

  مهم تر از این نیست

  که با قلب خود

  در آرامش باشی …

   

  عکس نوشته فانتزی,عکس نوشته جالب,عکس نوشته عاشقانه,عکس نوشته دار,عکس نوشته زیبا,عکس هنری ژوژان,کاور فیس بوکی,عکس فانتزی,عکس کارتونی با نوشته,عکسنوشته کارتونی,عکس نوشته فانتزی و کارتونی زیبا,تصویر عکس نوشته زیبا و هنری,عکس نوشته فلسفی,عکس نوشته عشق,عکس های فانتزی با نوشته فارسی,عکس نوشته های فانتزی,عکس نوشته های کارتونی,عکس دخترانه فانتزی,عکس فانتزی دخترونه,عکسهای فانتزی,تصاویر فانتزی عکس نوشته,دانلود عکس با نوشته

   

  خواستم آنقدر

  کمیاب شوم تا دلی

  برایم تنگ شود

  نمیدانستم

  فراموش میشوم

   

  عکس نوشته فانتزی,عکس نوشته جالب,عکس نوشته عاشقانه,عکس نوشته دار,عکس نوشته زیبا,عکس هنری ژوژان,کاور فیس بوکی,عکس فانتزی,عکس کارتونی با نوشته,عکسنوشته کارتونی,عکس نوشته فانتزی و کارتونی زیبا,تصویر عکس نوشته زیبا و هنری,عکس نوشته فلسفی,عکس نوشته عشق,عکس های فانتزی با نوشته فارسی,عکس نوشته های فانتزی,عکس نوشته های کارتونی,عکس دخترانه فانتزی,عکس فانتزی دخترونه,عکسهای فانتزی,تصاویر فانتزی عکس نوشته,دانلود عکس با نوشته

   

  شکستن دل کسی که …

  عاشق توست کار ساده ایست

  اگر راست می گویی

  دل کسی را بشکن که عاشقش هستی …

   

  عکس نوشته فانتزی,عکس نوشته جالب,عکس نوشته عاشقانه,عکس نوشته دار,عکس نوشته زیبا,عکس هنری ژوژان,کاور فیس بوکی,عکس فانتزی,عکس کارتونی با نوشته,عکسنوشته کارتونی,عکس نوشته فانتزی و کارتونی زیبا,تصویر عکس نوشته زیبا و هنری,عکس نوشته فلسفی,عکس نوشته عشق,عکس های فانتزی با نوشته فارسی,عکس نوشته های فانتزی,عکس نوشته های کارتونی,عکس دخترانه فانتزی,عکس فانتزی دخترونه,عکسهای فانتزی,تصاویر فانتزی عکس نوشته,دانلود عکس با نوشته

   

  بیا باز فریب بخوریم
  تو فریب حرف‌های مرا و
  من فریب نگاه تو را…
  مگر زندگی چه می‌خواهد به ما بدهد
  که تو از من چشم برداری و
  من نگویم
  که دوستت دارم …

   

  عکس نوشته فانتزی,عکس نوشته جالب,عکس نوشته عاشقانه,عکس نوشته دار,عکس نوشته زیبا,عکس هنری ژوژان,کاور فیس بوکی,عکس فانتزی,عکس کارتونی با نوشته,عکسنوشته کارتونی,عکس نوشته فانتزی و کارتونی زیبا,تصویر عکس نوشته زیبا و هنری,عکس نوشته فلسفی,عکس نوشته عشق,عکس های فانتزی با نوشته فارسی,عکس نوشته های فانتزی,عکس نوشته های کارتونی,عکس دخترانه فانتزی,عکس فانتزی دخترونه,عکسهای فانتزی,تصاویر فانتزی عکس نوشته,دانلود عکس با نوشته

   

  نه جانم
  مرد و زن ندارد!
  به نقطه ی عشق که رسیدی،
  شورانگیز باش برای عاشقانه هایت…
  میان جمع رویش را ببوس…
  میان مردم فریاد بزن ” دوستت دارم “
  و اگر کسی چشم غُره ای رفت
  دعایش کن تا عاشق شود!
  همین …

   

  عکس نوشته فانتزی,عکس نوشته جالب,عکس نوشته عاشقانه,عکس نوشته دار,عکس نوشته زیبا,عکس هنری ژوژان,کاور فیس بوکی,عکس فانتزی,عکس کارتونی با نوشته,عکسنوشته کارتونی,عکس نوشته فانتزی و کارتونی زیبا,تصویر عکس نوشته زیبا و هنری,عکس نوشته فلسفی,عکس نوشته عشق,عکس های فانتزی با نوشته فارسی,عکس نوشته های فانتزی,عکس نوشته های کارتونی,عکس دخترانه فانتزی,عکس فانتزی دخترونه,عکسهای فانتزی,تصاویر فانتزی عکس نوشته,دانلود عکس با نوشته

  عکس نوشته دار,عکس نوشته زیبا,عکس هنری ژوژان

  عکس نوشته فانتزی,عکس نوشته جالب,عکس نوشته عاشقانه,عکس نوشته دار,عکس نوشته زیبا,عکس هنری ژوژان,کاور فیس بوکی,عکس فانتزی,عکس کارتونی با نوشته,عکسنوشته کارتونی,عکس نوشته فانتزی و کارتونی زیبا,تصویر عکس نوشته زیبا و هنری,عکس نوشته فلسفی,عکس نوشته عشق,عکس های فانتزی با نوشته فارسی,عکس نوشته های فانتزی,عکس نوشته های کارتونی,عکس دخترانه فانتزی,عکس فانتزی دخترونه,عکسهای فانتزی,تصاویر فانتزی عکس نوشته,دانلود عکس با نوشته

  کاور فیس بوکی,عکس فانتزی,عکس کارتونی با نوشته

  عکس نوشته فانتزی,عکس نوشته جالب,عکس نوشته عاشقانه,عکس نوشته دار,عکس نوشته زیبا,عکس هنری ژوژان,کاور فیس بوکی,عکس فانتزی,عکس کارتونی با نوشته,عکسنوشته کارتونی,عکس نوشته فانتزی و کارتونی زیبا,تصویر عکس نوشته زیبا و هنری,عکس نوشته فلسفی,عکس نوشته عشق,عکس های فانتزی با نوشته فارسی,عکس نوشته های فانتزی,عکس نوشته های کارتونی,عکس دخترانه فانتزی,عکس فانتزی دخترونه,عکسهای فانتزی,تصاویر فانتزی عکس نوشته,دانلود عکس با نوشته

  عکسنوشته کارتونی,عکس نوشته فانتزی و کارتونی زیبا

  عکس نوشته فانتزی,عکس نوشته جالب,عکس نوشته عاشقانه,عکس نوشته دار,عکس نوشته زیبا,عکس هنری ژوژان,کاور فیس بوکی,عکس فانتزی,عکس کارتونی با نوشته,عکسنوشته کارتونی,عکس نوشته فانتزی و کارتونی زیبا,تصویر عکس نوشته زیبا و هنری,عکس نوشته فلسفی,عکس نوشته عشق,عکس های فانتزی با نوشته فارسی,عکس نوشته های فانتزی,عکس نوشته های کارتونی,عکس دخترانه فانتزی,عکس فانتزی دخترونه,عکسهای فانتزی,تصاویر فانتزی عکس نوشته,دانلود عکس با نوشته

  عکس کارتونی دختر و پسر با نوشته,نوشتن روی عکس

  عکس نوشته فانتزی,عکس نوشته جالب,عکس نوشته عاشقانه,عکس نوشته دار,عکس نوشته زیبا,عکس هنری ژوژان,کاور فیس بوکی,عکس فانتزی,عکس کارتونی با نوشته,عکسنوشته کارتونی,عکس نوشته فانتزی و کارتونی زیبا,تصویر عکس نوشته زیبا و هنری,عکس نوشته فلسفی,عکس نوشته عشق,عکس های فانتزی با نوشته فارسی,عکس نوشته های فانتزی,عکس نوشته های کارتونی,عکس دخترانه فانتزی,عکس فانتزی دخترونه,عکسهای فانتزی,تصاویر فانتزی عکس نوشته,دانلود عکس با نوشته   عکس نوشته فانتزی,عکس نوشته جالب,عکس نوشته عاشقانه,عکس نوشته دار,عکس نوشته زیبا,عکس هنری ژوژان,کاور فیس بوکی,عکس فانتزی,عکس کارتونی با نوشته,عکسنوشته کارتونی,عکس نوشته فانتزی و کارتونی زیبا,تصویر عکس نوشته زیبا و هنری,عکس نوشته فلسفی,عکس نوشته عشق,عکس های فانتزی با نوشته فارسی,عکس نوشته های فانتزی,عکس نوشته های کارتونی,عکس دخترانه فانتزی,عکس فانتزی دخترونه,عکسهای فانتزی,تصاویر فانتزی عکس نوشته,دانلود عکس با نوشته   عکس نوشته فانتزی,عکس نوشته جالب,عکس نوشته عاشقانه,عکس نوشته دار,عکس نوشته زیبا,عکس هنری ژوژان,کاور فیس بوکی,عکس فانتزی,عکس کارتونی با نوشته,عکسنوشته کارتونی,عکس نوشته فانتزی و کارتونی زیبا,تصویر عکس نوشته زیبا و هنری,عکس نوشته فلسفی,عکس نوشته عشق,عکس های فانتزی با نوشته فارسی,عکس نوشته های فانتزی,عکس نوشته های کارتونی,عکس دخترانه فانتزی,عکس فانتزی دخترونه,عکسهای فانتزی,تصاویر فانتزی عکس نوشته,دانلود عکس با نوشته   عکس نوشته فانتزی,عکس نوشته جالب,عکس نوشته عاشقانه,عکس نوشته دار,عکس نوشته زیبا,عکس هنری ژوژان,کاور فیس بوکی,عکس فانتزی,عکس کارتونی با نوشته,عکسنوشته کارتونی,عکس نوشته فانتزی و کارتونی زیبا,تصویر عکس نوشته زیبا و هنری,عکس نوشته فلسفی,عکس نوشته عشق,عکس های فانتزی با نوشته فارسی,عکس نوشته های فانتزی,عکس نوشته های کارتونی,عکس دخترانه فانتزی,عکس فانتزی دخترونه,عکسهای فانتزی,تصاویر فانتزی عکس نوشته,دانلود عکس با نوشته  عکس نوشته فانتزی,عکس نوشته جالب,عکس نوشته عاشقانه,عکس نوشته دار,عکس نوشته زیبا,عکس هنری ژوژان,کاور فیس بوکی,عکس فانتزی,عکس کارتونی با نوشته,عکسنوشته کارتونی,عکس نوشته فانتزی و کارتونی زیبا,تصویر عکس نوشته زیبا و هنری,عکس نوشته فلسفی,عکس نوشته عشق,عکس های فانتزی با نوشته فارسی,عکس نوشته های فانتزی,عکس نوشته های کارتونی,عکس دخترانه فانتزی,عکس فانتزی دخترونه,عکسهای فانتزی,تصاویر فانتزی عکس نوشته,دانلود عکس با نوشته  axneveshte-face-photokade (16)  axneveshte-face-photokade (17)  axneveshte-face-photokade (18)  axneveshte-face-photokade (19) axneveshte-face-photokade (20)  axneveshte-face-photokade (21)  axneveshte-face-photokade (22)  axneveshte-face-photokade (23)  axneveshte-face-photokade (24)

  عکس نوشته فانتزی,عکس نوشته جالب,عکس نوشته عاشقانه,عکس نوشته دار,عکس نوشته زیبا,عکس هنری ژوژان,کاور فیس بوکی,عکس فانتزی,عکس کارتونی با نوشته,عکسنوشته کارتونی,عکس نوشته فانتزی و کارتونی زیبا,تصویر عکس نوشته زیبا و هنری,عکس نوشته فلسفی,عکس نوشته عشق,عکس های فانتزی با نوشته فارسی,عکس نوشته های فانتزی,عکس نوشته های کارتونی,عکس دخترانه فانتزی,عکس فانتزی دخترونه,عکسهای فانتزی,تصاویر فانتزی عکس نوشته,دانلود عکس با نوشته

   

  گالری عکس نوشته های فانتزی عاشقانه و زیبا با متن (کلیک کنید)

   

  عکس نوشته فانتزی | عکس نوشته کارتونی + متن | سایت فتوکده

   

  • فتوکده دات کام
  • ۲۰ مهر ۱۳۹۳
  • نظرات تایید شده : ۷۵
  ۷۵ نظر به ثبت رسیده است
  1. ناشناس در تاریخ شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ گفته :

   عالیییییییییه

   [پاسخ]

  2. کوثر مهرزاد در تاریخ یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ گفته :

   عاشق عکس هایتونم بیشتر بگذاریدمرسی

   [پاسخ]

  3. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ گفته :

   ممنون گلم

   [پاسخ]

  4. لیلا در تاریخ سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ گفته :

   اونا ایکه من میخواستم رو نداشت

   [پاسخ]

  5. ماه در تاریخ شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ گفته :

   عالی بود فقط جملاتش رو احساساتی تر بکنین

   [پاسخ]

  6. فرشته جون در تاریخ پنج شنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۵ گفته :

   خیلی سایت خوبیه… حرف نداره.

   [پاسخ]

  7. فرشته جون در تاریخ پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ گفته :

   سلام عالی بود. واقعا قشنگن.

   [پاسخ]

  8. ۱۲۳ در تاریخ پنج شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ گفته :

   عالی
   بازم از این عکس نوشته ها بزارید
   ممنون

   [پاسخ]

  9. هستی در تاریخ شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ گفته :

   *سلام خیلی خوب بود دوباره تو این سایت عکس بزارید* مرسی******

   [پاسخ]

  10. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ گفته :

   الناز

   [پاسخ]

  11. پرى جووون در تاریخ پنج شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ گفته :

   عااااااااللللييييييى بود
   واقعا با نمك لود و غمگين بعضى

   [پاسخ]

  12. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ گفته :

   خوووووووووب بود

   [پاسخ]

   ناشناس پاسخ در تاريخ اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۵ ۱۱:۰۰:

   خوبه

   [پاسخ]

  13. Sara در تاریخ دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵ گفته :

   نچسب بودن😀😝

   [پاسخ]

  14. ناشناس در تاریخ شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ گفته :

   خيلي عالي

   [پاسخ]

  15. آیناز در تاریخ جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ گفته :

   عالی بووووووود

   [پاسخ]

  16. یاسمن در تاریخ دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ گفته :

   خو ب بود

   [پاسخ]

  17. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ گفته :

   خوب نبود
   چیزایی که میخواستمو نداشت

   [پاسخ]

  18. عسل در تاریخ دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

   خوب بود

   [پاسخ]

  19. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۷ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

   خوب بودن مرسی

   [پاسخ]

  20. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

   سلام عالی بودن با تشکر از همه

   [پاسخ]

  21. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

   سعیده

   [پاسخ]

  22. زهره در تاریخ سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

   خوب بودن

   [پاسخ]

  23. elnaz در تاریخ سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴ گفته :

   ?باااحال بوون تشـــکر

   [پاسخ]

  24. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴ گفته :

   عکسهای بیشتری بزارین

   [پاسخ]

   سيما پاسخ در تاريخ آبان ۲۰ام, ۱۳۹۵ ۲۱:۰۹:

   آره واقعا

   [پاسخ]

  25. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   قشنگ بودن

   [پاسخ]

  26. سایه در تاریخ جمعه ۲۹ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   عالیییییی بود مرسی
   بیگ لایک

   [پاسخ]

   ناشناس پاسخ در تاريخ آذر ۶ام, ۱۳۹۴ ۱۹:۱۵:

   عالی

   [پاسخ]

   رها پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۴ ۱۳:۴۸:

   اره خیلی خوشگل بود

   [پاسخ]

  27. مهرزاد در تاریخ چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   بسیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار عالی بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

   [پاسخ]

  28. ناشناس در تاریخ شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بود ممنون

   [پاسخ]

  29. نگین در تاریخ پنج شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   میشه عکس نوشته با اسم منم بسازین؟؟ اسمم نگینه

   [پاسخ]

   فتوکده پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۵۷:

   با سلام
   از لینک زیر وارد شده و سفارش بدید

   http://photokade.com/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C/

   [پاسخ]

  30. melika در تاریخ چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بودن، همشون بیست بیست بود، واقعا ممنون

   [پاسخ]

  31. 1234 در تاریخ پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۴ گفته :

   عالی

   [پاسخ]

  32. رومینا در تاریخ سه شنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بود ممنون

   [پاسخ]

  33. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۳ مهر ۱۳۹۴ گفته :

   بد بود

   [پاسخ]

  34. بارانا در تاریخ چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عکسهای قشنگی نبودیکم قشنگ ترخب بزارید

   [پاسخ]

  35. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   قشنگ بود

   [پاسخ]

  36. السا در تاریخ سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   جالب بود

   [پاسخ]

  37. تنها در تاریخ یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   چه زشت و قدیمی یه کم ب روز باشیم

   [پاسخ]

  38. غزال در تاریخ پنج شنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی..ممنون

   [پاسخ]

  39. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بود

   [پاسخ]

  40. نهال در تاریخ دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   قشنگ بود

   [پاسخ]

  41. مهرنوش در تاریخ شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   عااااااالی بود ممنون میشم عکسای بیشتری بزاری

   [پاسخ]

  42. الناز در تاریخ شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   خوووووووششششم اومد…بعد یه مدتی عوضشون کن..مرسی..

   [پاسخ]

  43. نگین در تاریخ جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   عالی

   [پاسخ]

  44. ناشناس در تاریخ جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   عاشق پستاتونم

   [پاسخ]

  45. مهدی در تاریخ یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   با سپاس
   بسیار عالی بود

   [پاسخ]

  46. ساحل خانوم در تاریخ چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بود آفرین به شما.

   [پاسخ]

  47. دخترپاییزی در تاریخ دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   سلام.خوب بودن.بد نبود.به وب منم سر بزنید.

   [پاسخ]

  48. ............... در تاریخ شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   اصلا خوب نبود

   [پاسخ]

  49. غزال در تاریخ چهارشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   قشنگ بودن ..
   خسته نباشین

   [پاسخ]

  50. mahlaa در تاریخ جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   ینی عاشقتونم خفن
   حرف نداشتت

   [پاسخ]

  51. مریم در تاریخ چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   واقعا عالی وعکس نهمی واقا واقعی بود

   [پاسخ]

  52. امین در تاریخ چهارشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   باحال بود حداقل برای من که 12 سال زندگی مشترک داشتم و الان تنها شدم ودیگه نمی خواهم زیر بار زندگی جدید برم

   [پاسخ]

   Ati پاسخ در تاريخ تیر ۶ام, ۱۳۹۴ ۲۳:۵۶:

   لازم نيست آدم همه زندگي شو همه جا جار بزنه

   [پاسخ]

   باران پاسخ در تاريخ تیر ۲۲ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۴۹:

   صلاح مملکت خویش خسروان دانند…هرکی دوس داشته باشه جار میزنه زندگی خودشه به من و شماچه؟

   [پاسخ]

  53. ...... در تاریخ سه شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی خیلی بی نمک بود ……………

   [پاسخ]

  54. mozhde در تاریخ چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   sepas az shoma.binazir boood

   [پاسخ]

  55. کارن در تاریخ دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی جالب بودن عکسا دست گلتون درد نکنه

   [پاسخ]

  56. مليكا در تاریخ سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عاااااااااااااااااااالى و وفوق العاده
   مرسى عسيسم

   [پاسخ]

  57. آزی در تاریخ پنج شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   مرسی قشنگن اما کاش عکس نی نی کوچلو با متن بانمک هم بزاری خیلی دوس دارم مرر رررسی

   [پاسخ]

  58. nazaniiin در تاریخ جمعه ۰۷ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بازم عکس بذار

   [پاسخ]

  59. saba در تاریخ جمعه ۰۷ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   Kheyli khub buddd

   [پاسخ]

  60. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۷ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   Kheyli khub buddd

   [پاسخ]

  61. پری در تاریخ پنج شنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   بیییییییننظییر بودن..خیلی خوب بود.♥♥♥♥♥♥♡♡♡

   [پاسخ]

   فرشته جون پاسخ در تاريخ مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۵ ۰۶:۴۸:

   اره خیلی جالب بودن.

   [پاسخ]

  62. ava در تاریخ شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاااالی بودن واقعا قشنگ بود، می دونم پخش آهنگ زیاد برای یه سایت جالب نیست ولی احساس کردم اگه همراه دیدن این تصاویر یه آهنگ ملیح هم پخش می شد توی ارتباط بر قرار کردن باهاشون تاثیر بیشتری می گذاشت.

   [پاسخ]

  63. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عالی خیلی عالی

   [پاسخ]

  64. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   مرسی عالی بووووود

   [پاسخ]

  65. الهه در تاریخ شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   تصاویر با مزه ای داشت نوشته هاشم قشنگ بودن البته باید مفهومشو درک کنی تا به زیباییش پی ببری! مرررررررررررسی

   [پاسخ]

  66. حدیث در تاریخ دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   خیییییییییییییییییییییییییییییلی عالی بود عزیزم مرسی مرسی بازم عکس بزار

   [پاسخ]

   ناشناس پاسخ در تاريخ خرداد ۲۴ام, ۱۳۹۴ ۱۶:۵۷:

   چشم

   [پاسخ]

  نظر بدهید (نظرات بعد از تایید نمایش داده میشود)