تعبیر خواب مارمولک از خانه تا واژن با انواع رنگ ها

تعبیر خواب مارمولک از خانه تا واژن با انواع رنگ ها

تعبیر خواب مارمولک از خانه تا واژن با انواع رنگ و دیدن مارمولک در خواب نشانه چیست و خواب مارمولک سیاه و سفید از نظر را می خوانید

تعبیر خواب مارمولک از خانه تا واژن

خواب های مفهومی یا رویاهای صادقه تلنگری برای ببینده خواب هستند تا نسبت به اطرافیان، محیط اطراف، زندگی، موقعیت و شرایط خود هوشیار تر و آگاهانه تر عمل کند چراکه در اثر فعالیت مغز و روح در ابعاد ماورائی اتفاق می افتند

یکی از رایج ترین خواب هایی که بیشتر افراد آن را در طول زندگی خود می بینند خواب مارمولک است و ما در ادامه این مطلب قصد داریم مفصلا به تعابیر خواب مارمولک در حالت های مختلف بپردازیم پس با ما همراه باشید

تعبیر خواب مارمولک از حضرت یوسف (ع)

از نظر یوسف پیامبر (ع) تعبیر دیدن مارمولک در خواب داشتن دشمن یا دشمنانی ضعیف است که حیله گر می باشد و در کمین آن است که شما را غافلگیر کند

تعبیر خواب مارمولک آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید: دیدن مارمولک نشانه بازگشت ثروت شهرک از دست رفته است همچنین اگر مارمولک از دست شما فرار کند و موفق به کشتن آن نشوید نشانه شکست در مسائل عاطفی است

تعبیر خواب مارمولک خالد اصفهانی

خالد اصفهانی دیدن مارمولک در خواب را نشانه به دست آوردن یک شانس بزرگ می داند که این شانس در مورد عشق و عاطفه می باشد اما اگر از مارمولک بترسید و فریاد بکشید نشانه پایان رابطه عاشقانه است

تعبیر خواب مارمولک کارل یونگ

کارل یونگ نیز تعابیر متنوعی از مارمولک دارد و آن را نشانه احیا و تجدید، نگرانی در مورد غرایز طبیعی مانند غذا، شکوفایی خلاقیت، اصالت، تجدید حیات، وجود فرد پوست کلفت، خون سرد یا ترسو در زندگی، یافتن توفیق و تایید، پاسخ مثبت در تصمیم و… می داند

تعبیر خواب مارمولک منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی می گوید: مارمولک در خواب خبر از دشمنی ضعیف در اطراف ما دارد که توان آسیب رساندن به ما را نداشته اما اگر از او غافل شویم می تواند به ما ضربه بزند و خسارت وارد کند

تعبیر خواب حمله کردن مارمولک

حمله کردن مارمولک در خواب نشانه آن است که احتمالا به زودی شخصی که به او اعتماد داشته اید شما را در موقعیت شوکه کننده ای قرار می دهد و به شما آسیب خواهد رساند

تعبیر خواب مارمولک روی بدن

اگر در خواب دیدید که مارمولکی روی بدن شما می خزد نشانه آن است که افرادی قصد دارند که با جلب اعتماد شما از شما به نفع خود استفاده کنند و این کار به شما این امکان را می دهد که از فرصت های زندگی خود به خوبی استفاده کنید

تعبیر خواب کشتن مارمولک

تعبیر اصلی که از کشتن مارمولک در خواب وجود دارد شکست دشمنان و پیرزوی بر آنان است که در نتیجه تلاش زیاد حاصل می شود از طرفی نشانه صبر و استقامت شما در برابر مشکلات زندگی می باشد و آنلی بیتون نیز آن را به دست آوردن شهرت و ثروت از دست رفته می داند

تعبیر خواب مارمولک مرده

مارمولک مرده نیز تا حدودی تعبیری مشابه کشتن مارمولک دارد و می تواند نشانه عدم موفقیت مکر و حیله دشمنان و همچنین نماد کسب پیروزی و موفقیت باشد

تعبیر خواب خوردن مارمولک

خوردن مارمولک در خواب نیکو است و نوید رسیدن به خواسته و آرزوهای شما در زندگی را می دهد و نشانه کسب شادی، ثروت و نعمت فراوان در زندگی می باشد

تعبیر خواب کندن پوست مارمولک

اگر شخصی در خواب ببیند که در حال کندن پوست یک مارمولک می باشد گواه آن است که به زودی از خیانتی که شخص مورد اعتماد او مرتکب شده با خبر می شود

تعبیر خواب مارمولک زخمی

دیدن مارمولک زخمی در خواب گواه برخی آسیب ها و مشکلاتی است که در روابط عاطفی و خانوادگی خود دارید یا خواهید داشت اما نشانه بدی نمی باشد و ممکن است شخصی از نزدیکان که قصد آسیب به شما را داشته با یک مشکل بزرگ مواجه می شود

تعبیر خواب گرفتن مارمولک

کسی که در خواب ببیند در تلاش برای گرفتن مارمولک است نشانه نا امیدی او نسبت به آینده و خنثی بودن نسبت به محیط اطراف است

همچنین اگر ببینید که مارمولکی را گرفته اید نشانه آن است که شخصی شما را دوست داشته و قصد رابطه با شما را دارد

تعبیر خواب حمله شدید مارمولک

کسی که ببیند مارمولک به شکل شدید به او حمله کرد و آسیب جدی دید تعبیر آن این است که از حس دشمنی دوستان خود بی خبر است و از خطراتی که در زندگی در کمین او می باشد غافل است

تعبیر خواب زایمان کردن مارمولک

تعبیر خواب زایمان کردن مارمولک نیکو نمی باشد و تعبیر چنین خوابی قوی تر شدن دشمنان شما می باشد و باید مراقب آن ها باشید

تعبیر خواب مارمولک زیاد

دیدن تعداد زیادی مارمولک در خواب اطراف خود یا در خانه خود نشانه آن است که اطرافیان و نزدیکان دشمن شما هستند اما نمی توانند به شما آسیبی برسانند یا با حرف های خود شما را اذیت کنند

تعبیر خواب مارمولک کوچک

مارمولک کوچک در خواب نشانه دشمنان ضعیف و مشکلات و مسائل جزئی است و اگرچه ممکن است اعصاب شما را به هم بریزند اما نمی توانند به شما آسیب جدی وارد کنند و اگر شما مارمولک را بکشید بر این مسائل غلبه می کنید

تعبیر خواب فرار کردن مارمولک

آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب دیدید که مرامولکی از دست شما فرار می کند نشانه تجربه یک شکست عاطفی برای شما می باشد اما اگر شما از دست مارمولک فرار کنید نشانه ترس شما از شخصی در واقعیت است

تعبیر خواب مارمولک سیاه

دیدن مارمولک سیاه در خواب نشانه نا امیدی شما در آینده است و احتمالا شما عاشق و در انتظار معشوق خود هستید و یا انتظاراتی از معشوق خود دارید اما نتیجه ای نخواهد داشت

شیخ طوسی نیز مارمولک سیاه را نشانه اختلاف ها و دخالت های دیگران در زندگی بیننده می داند

تعبیر خواب مارمولک سفید

تعبیر کلی مارمولک سفید این است که شما سود و منفعتی از روابط اجتماعی خود نخواهید برد

همچنین گویای اینست که شما برای رسیدن به اهداف خود تمام تلاشتان را می کنید و با اعتمادی که به خود دارید هرگز تسلیم نمی شوید

تعبیر خواب مارمولک سبز

تعبیر خواب دیدن مارمولک سبز این است که احتملا شما در آینده نزدیک دچار مشکلاتی زیادی خواهید شد اما جای نگرانی نیست چراکه بر تمام مشکلات غلبه خواهید کرد

تعبیر خواب مارمولک قهوه ای

دیدن مارمولک قهوه ای تلنگری است تا توجه بیشتری به خانواده خود داشته باشید و به شما هشدار می دهد که توجه و تمرکز بیشتری روی مسائل کلیدی زندگی همچون کار، خانواده و… داشته باشید

تعبیر خواب مارمولک آبی

تعبیر خواب مارمولک آبی نیکو است و نشانه آن می باشد که قرار است در آینده نزدیک آرامش را در زندگی شخصی خود تجربه خواهید کرد

تعبیر خواب مارمولک قرمز

ابن سیرین می گوید: هرکس که در خواب مارمولک قرمزی را ببیند نشانه خشم بیننده خواب و رقابت و دشمنی است و اگر ببیند بر پشت مارمولکی قرمز راه می رود گواه کار احمقانه و اشتباه است

تعبیر خواب مارمولک زرد

تعبیر مارمولک زرد در خواب بیماری است که ببینده از آن رنج می برد همچنین نشانه وجود افراد بد در محیط و مکان بیننده است و باید به آن ها توجه کند

تعبیر خواب مارمولک صورتی

دیدن مارمولک صورتی در خواب گواه آن است که شما در زندگی خود از چیزی گذر خواهید کرد که احتمالا به آن وابستگی طولانی و زیادی دارید

تعبیر خواب مارمولک دم بریده

اگر در خواب مارمولک دم بریده یا بدون دمی را ببینید نشانه وجود مشکلاتی بزرگ در گذشته شما است و اگرچه با تلاش این مشکلات کمرنگ و کوچک شده اند اما هنوز به طور کامل از بین نرفته اند اما هشداری نوید بخش برای شما می باشد

تعبیر خواب مارمولک در غذا

اگر در غذای خود مارمولک دیدید به شما هشدار می دهد و نشانه آن است که شما یک دشمن خودی دارید و این دشمن برای ضربه زدن به شما از هیچ تلاشی دریغ نمی کند و همچنین نشانه عدم احساس امنیت و تنهایی می باشد

تعبیر خواب مارمولک برای زن

اگر زنی روی دامن خود مارمولکی را ببیند که بر روی بدن یا لباس او راه می رود یا او را گاز می گیرد نشانه آن است که به اندوهی دچار خواهد شد و ممکن است برای همرش معلولیتی پیش بیاید و یا اینکه تلاش او در آینده به دلیل سخت شدن زندگی خرج خواهد شد

تعبیر خواب مارمولک در واژن

اگر زنی در خواب ببیند که در واژنش مارمولک هست نشانه آن می باشد که احتمالا شادی، همکاری و همراهی در مسئله ای پیش روی شما است

تعبیر خواب مارمولک کتاب سرزمین رویاها

از نظر کتاب سرزمین رویاها دیدن مارمولک در خواب نشانه مردی است که در بین مردم فساد و نزاع ایجاد می کند و یا اینکه دشمنان موفق می شوند به بیننده خواب صدمه برسانند

همچنین بر اساس این کتاب اگر کسی ببیند که مارمولکی را در قفس گیر انداخته احترام و شهرت او افزایش می یابد و اگر ببیند که مارمولکی را می کشد مال یا پول از دست رفته او برمیگردد

تعبیر خواب گرفتن مارمولک در دست

اگر در خواب ببینید که مارمولکی در دست گرفته اید نشانه آن است که شما شروع کننده یک مشاجره و نزاع لفظی شدید می شوید و باعث ایجاد اختلاف خواهید شد

تعبیر خواب له کردن مارمولک با پا

اگر کسی ببیند مارمولکی را زیر پای خود لکه می کند تعبیرش این است که در آشتی دادن کسانی که با یکدیگر مشکل دارند یا قهر هستند پا در میانی می کند

مطلب مفید بود ؟ ۳ ۰

شما هم بخوانید