سایت فتوکده

جوک موک خنده دار جدید تلگرام + اس ام اس خنده دار

.

 

  جوک های جدید اجتماعی خنده دار

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 
 

جوک موک خنده دار جدید تلگرام + اس ام اس خنده دار

 

 

وضعیت بی شوهری بغرنج شده

تو دانشگاه خوردم به دختره جزوه‌ش ریخت

گفت آقایی میشه شما جمع کنی؟

من خم‌شم واسه بچمون ضرر داره

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

ﺭﻓﺘﻢ ﺣﺸﺮﻩ ﮐﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻣﺰﺍﺣﻢ !!!

ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺗﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺍحمن !

ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﺮﺍ ﺍﻭﻧﺎ ﭼﯽ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﺸﻦ

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ

ﺑﺮﯼ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ، ﺩﺧﺘﺮﺷﻮﻥ ﺑﺮﺍﺕ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﯿﺎﺭﻩ

ﺁﺭﻭﻡ ﺑﮕﯽ : ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ؟

ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺎﻋﺸﻮﻩ ﺑﮕﻪ : ﺑﻠﻪ، ﻧﻮﺵ ﺟﺎﻥ

ﺗﻮ ﺑﮕﯽ : ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻡ ﻣﺮﺳﯽ

اصلا طرف نابود میشه

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

بهترین هدیه مرد به همسرش طلا نیست

بلکه توجه است و بس!

اما اگر یک مرد، خوب به همسرش توجه کنه

متوجه میشه که همسرش فقط طلا میخواد و بس !

نخند توجه کن ?

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

چهار جمله که حوا نمی تونسته به ادم بگه

آدمت می کنم

از شوهر مردم یاد بگیر

من قبل از تو 100 تا خواستگار داشتم

میرم خونه مامانم

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

روزی چوپانی از گوسفند خود پرسید :

چه چیز باعث شده که از گرگ تا این حد بترسی

و سگ را همچون خانواده خود ببینی ؟؟

گوسفند گفت :

بعععععع

نه واقعا انتظار داشتی گوسفند چی بگه؟

حتما دانشگاهم رفتی ! ??

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

اینایی که به اسماعیل میگن اسى

به ابراهیم میگن ابى

به کامران میگن کامی

به نازنین میگن نازى

به آزاده میگن آزى

به فاطمه میگن فاطی

و کلاً تنبلیشون میاد یه اسم کامل بگن !

از همینجا آرزومندیم که :

همسرى خوب و زیبا و پاکدامن به نام گوهر نصیبشون بشه

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

یه زن همیشه می بخشه و فراموش میکنه !

ولی …

هیچ وقت نمیزاره تو فراموش کنی که بخشیده و فراموش کرده ..!

درود بر بانوان غیور پدر در آر سرزمینم??

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻥ شوهر ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ؟؟

ﻣﺎ ﮐﺒﺎﺏ ﭘﺰ ﭘـــﻠﯿﻦ رﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺒﺎﺏ ﭘﺰ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ که ﺻﺪﺍ ﮐﺒﺎﺏ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺪﻩ

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

به دو دلیل زنها فوتبالیست نمیشن

عمرا 11 تا زن یجور لباس بپوشن .. !

عمرا بازی بعدی هم همون لباس و بپوشن ..!

 

 

جوک موک خنده دار معلم در کلاس

 

یه بارم داشتم با اتوبوس vip میرفتم تهران

راننده هم کولر رو گذاشته بود رو آخرین درجه !

انقد هوای اتوبوس سرد شد یه نفر که صندلی بغل دستم نشسته بود

از خواب بیدار شد گفت :

داداش این کولر رو کم کُن پنگوئن که بار نزدی

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

سالها از عمرم گذشت و من هنوز نفهمیدم

(امشو شوئشه لیپاک لیلیلوونه) ینی چه ؟

ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ شونصد ﺩﻫﻪ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺳﻨﺪﯼ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻪ

ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﻥ : ﺍﻣﺸﻮ ﺷﻮ ﺷﻪ ﻟﯿﭙﮏ ﺭﯼ ﻫﯿﺮﻭﻧﻪ . . .

ﻟﯿﭙﮏ : ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ

ﺭﯼ : ﺭﻭ

 

ﻫﻴﺮﻭﻧﻪ : ﻫﻴﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻳﺶ ﺑﻮﺷﻬﺮﯼ، میشه ﺷﻤﺎﻝ

ﻳﻌﻨﻲ : ﺍﻣﺸﺐ ﺷﺒﺸﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻴﺮﻡ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻝ

ﺣﺎﻻ ﭼﺮﺍ ﻣﯿﺮﻩ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻝ ؟!

ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻮﻱ ﻣﺼﺮﻉ ﺑﻌﺪی ﺩﻟﯿﻠﺶ و ﻣﻴﮕﻪ : ﻳﺎﺭﻡ برﺍﺯﺟﻮﻧﻪ

 

ﻭ ﺩﻟﯿﻠﺶ ﺍﯾﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ

ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ چند نفر ﻓکر ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﻣﯿﮕﻪ : ﻟﯿﭙﮏ ﻟﯽ ﻟﯽ ﻟﻮﻧﻪ ؟

چه فلسفه‌ای داشته این سندی، اشک تو چشام جمع شد ….

به این میگن ؛ یه کار تحقیقاتی قوی

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

یکی ﺍﺯ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﺑﺎﺯﯼ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭘﯿﭻ ﻭ ﻣﻬﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺒﺮﻡ

ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯿﺸﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯿﻢ که ﺍﺻﻮﻻ ﺁﺩﻡ ترسوییه

ﻣﯿﮕﻢ : ﯾﺎ ﺧﺪﺍ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ؟

دکتر هم رفتم گفت سالمی??

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

نشد من به یکی بگم دیشب دو ساعت خوابیدم

نگه بابا تو که خوبی من یه ربع خوابیدم !

یعنی این ایرانیا تو هر زمینه ای تا ثابت نکنن از تو بدبخت‌ت رن ولت نمیکنن

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

دقت کردین ؟!

میزان دوستی و محبت بین دو تا پسر

از روی فحش هایی که بهم میدن کاملا مشخصه !!

هــــــر چی فحش ها رکیک تــــر …

رفاقت صمیمــی تــــر

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

بعضی دخترا انقده که مژه مصنوعیشون بلنده

اگه سریع پلک بزنن میتونن پرواز کنن

.

.

چطورین کفش دوزکا

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

دختره اگه یه کپی از قیافش ببره بهزیستی

بهش وام خرید ویلچر تعلق می‌گیره

.

.

اونوقت تو پروفایلش زده :

چشماتو ببند، منو تصور کن، ماهتو دیدی ؟

یعنی‌کاکتوس اگه اعتماد‌ به‌ نفس اینو داشت سالی سه بار انار  میداد

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

ﮐﯿﺴه ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺴﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﮐﯿﻒ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ حمل قلیان به نقاط مختلف کشور

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

چقدر چاق شدي چيست ؟

جمله اي که ميتونه درجا جنس مونث رو از پا دربياره

و در طولاني مدت باعث افسردگي اون شخص بشه

البته بگما …

چه دماغ بزرگي داري که ديگه ضربه فني ميکن

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

دیروز تو تاکسی دو تا دختر همدیگرو دیدن شروع کردن احوال پرسى

اون یکى گفت : راستى نامزدت چطوره ؟

دختره گفت: دیگه نامزدم نیست

اون یکى شروع کرد که : آره بهتر اصن بهت نمیخورد

قیافش عین شتر بود پسره ی سولاخ به تن، حالم بهم میخورد میدیدمش

یهو دختره گفت: نامزد نیستیم ازدواج کردیم!!

هیچى دیگه راننده زد بغل یه نیم ساعتى چمن هارو گاز میزد

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

من نمیدونم چه اصراریه که اسم همه سریالها باید اسم یه دختر باشه ؟

«ستایش»، «ریحانه»، «کیمیا»، «نرگس» «شهرزاد»، «تنهایی لیلا» و …

یعنی اگه اسم یه فیلم «جعفر » باشه هیشکی نمیشینه نگاه کنه !

مگه جعفر بدبختی نداره اونو نشون بدید !؟ ??

مگه جعفر تنهایی نداره! ؟ ?

جعفر دوستت داریم !

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

موارد استفاده از ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ :

ﺻﺎﻓﯽ ﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮ ﻭ ﺁﺏ ﻏﻮﺭﻩ !

ﺷﯿﺮ ﺁﺏ ﺣﻤﺎﻡ !

 

ﮐﺶ ﻣﻮ !

ﻧﻘﺎﺏ ﺩﺯﺩﺍ !

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﺷﯿﺎﯼ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ !

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﺴﻤﻪ ﯼ ﭘﺮﻭﺍنه

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

  یبار هم افسر گفت: چرا اینقدر تند میری؟
گفتم آخه گاهی از یه حدی که دیرتر برسی،
انگار اصلا نرسیدی??

.
.
.
.
.

گفت زیبا بود، با اجازه ماشینو میبرم پارکینگ?

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

(((عمه نامه)))

وقتی خیلی خوشحالی، میگن : مگه عروسی عمته؟?

وقتی خیلی ناراحتی، میگن : مگه عمت مرده؟?

وقتی یه چیز بدرد نخور میخری، میگن : بدرد عمت میخوره ?

 

وقتی به یکی فحش میدی، میگه: عمممته …?

وقتی حرفتو باور نمیکنن، میگن : هااا، جووونِ عمت … ?

مظلوم تاریخ عمممممه ?????

“نبینم برای عمه هاتون به اشتراک نذاشتنننننن

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

جاتووون خالی عروسی یکی از بستگان ﺗﻮ ﺑﺎﻍ ﺑﻮﺩ …

یه دفعهﺑﺎﺭﻭﻥ اومد ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺍﯾﺸﺎ ﭘﺎﮎ شد…!!!

عروسی ﺗﺒﺪﯾﻞ شد ﺑﻪ ﻫﺎﻟﻮﻭﯾﻦ

مردا در میرفتن ؛ زنها هم مسه زامبی دنبالشون

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

طرف تو مترو داشت تو تلگرام چت میکرد

نوشت بعدا باهات حرف میزنم الان چنتا گاو دارن میبینن !??

یهو همه سرشون رو برگردوندن

البته برای من تعریف کردن ??

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

شنیدی که میگن هیچ جایی خونه آدم نمیشه …؟
.
.
.
زر مفت میزنن …

رفته بودم خونه مجردی دوستم …

به همین برکت حاضر نبودم برگردم …

با لگد انداختنم بیرون

PHOTOKADE.COM

جدیدترین جوک های خنده دار جدید | سایت فتوکده

این مطلب کامل بود ؟ 72 16
مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران