جوک موک خنده دار جدید تلگرام + اس ام اس خنده دار

.

 

  جوک های جدید اجتماعی خنده دار

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 
 

جوک موک خنده دار جدید تلگرام + اس ام اس خنده دار

وضعیت بی شوهری بغرنج شده

تو دانشگاه خوردم به دختره جزوه‌ش ریخت

گفت آقایی میشه شما جمع کنی؟

من خم‌شم واسه بچمون ضرر داره

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

ﺭﻓﺘﻢ ﺣﺸﺮﻩ ﮐﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻣﺰﺍﺣﻢ !!!

ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺗﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺍحمن !

ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﺮﺍ ﺍﻭﻧﺎ ﭼﯽ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﺸﻦ

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ

ﺑﺮﯼ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ، ﺩﺧﺘﺮﺷﻮﻥ ﺑﺮﺍﺕ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﯿﺎﺭﻩ

ﺁﺭﻭﻡ ﺑﮕﯽ : ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ؟

ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺎﻋﺸﻮﻩ ﺑﮕﻪ : ﺑﻠﻪ، ﻧﻮﺵ ﺟﺎﻥ

ﺗﻮ ﺑﮕﯽ : ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻡ ﻣﺮﺳﯽ

اصلا طرف نابود میشه

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

بهترین هدیه مرد به همسرش طلا نیست

بلکه توجه است و بس!

اما اگر یک مرد، خوب به همسرش توجه کنه

متوجه میشه که همسرش فقط طلا میخواد و بس !

نخند توجه کن ?

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

چهار جمله که حوا نمی تونسته به ادم بگه

آدمت می کنم

از شوهر مردم یاد بگیر

من قبل از تو ۱۰۰ تا خواستگار داشتم

میرم خونه مامانم

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

روزی چوپانی از گوسفند خود پرسید :

چه چیز باعث شده که از گرگ تا این حد بترسی

و سگ را همچون خانواده خود ببینی ؟؟

گوسفند گفت :

بعععععع

نه واقعا انتظار داشتی گوسفند چی بگه؟

حتما دانشگاهم رفتی ! ??

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

اینایی که به اسماعیل میگن اسى

به ابراهیم میگن ابى

به کامران میگن کامی

به نازنین میگن نازى

به آزاده میگن آزى

به فاطمه میگن فاطی

و کلاً تنبلیشون میاد یه اسم کامل بگن !

از همینجا آرزومندیم که :

همسرى خوب و زیبا و پاکدامن به نام گوهر نصیبشون بشه

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

یه زن همیشه می بخشه و فراموش میکنه !

ولی …

هیچ وقت نمیزاره تو فراموش کنی که بخشیده و فراموش کرده ..!

درود بر بانوان غیور پدر در آر سرزمینم??

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻥ شوهر ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ؟؟

ﻣﺎ ﮐﺒﺎﺏ ﭘﺰ ﭘـــﻠﯿﻦ رﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺒﺎﺏ ﭘﺰ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ که ﺻﺪﺍ ﮐﺒﺎﺏ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺪﻩ

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

به دو دلیل زنها فوتبالیست نمیشن

عمرا ۱۱ تا زن یجور لباس بپوشن .. !

عمرا بازی بعدی هم همون لباس و بپوشن ..!

 

 

جوک موک خنده دار معلم در کلاس

 

یه بارم داشتم با اتوبوس vip میرفتم تهران

راننده هم کولر رو گذاشته بود رو آخرین درجه !

انقد هوای اتوبوس سرد شد یه نفر که صندلی بغل دستم نشسته بود

از خواب بیدار شد گفت :

داداش این کولر رو کم کُن پنگوئن که بار نزدی

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

سالها از عمرم گذشت و من هنوز نفهمیدم

(امشو شوئشه لیپاک لیلیلوونه) ینی چه ؟

ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ شونصد ﺩﻫﻪ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺳﻨﺪﯼ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻪ

ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﻥ : ﺍﻣﺸﻮ ﺷﻮ ﺷﻪ ﻟﯿﭙﮏ ﺭﯼ ﻫﯿﺮﻭﻧﻪ . . .

ﻟﯿﭙﮏ : ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ

ﺭﯼ : ﺭﻭ

 

ﻫﻴﺮﻭﻧﻪ : ﻫﻴﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻳﺶ ﺑﻮﺷﻬﺮﯼ، میشه ﺷﻤﺎﻝ

ﻳﻌﻨﻲ : ﺍﻣﺸﺐ ﺷﺒﺸﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻴﺮﻡ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻝ

ﺣﺎﻻ ﭼﺮﺍ ﻣﯿﺮﻩ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻝ ؟!

ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻮﻱ ﻣﺼﺮﻉ ﺑﻌﺪی ﺩﻟﯿﻠﺶ و ﻣﻴﮕﻪ : ﻳﺎﺭﻡ برﺍﺯﺟﻮﻧﻪ

 

ﻭ ﺩﻟﯿﻠﺶ ﺍﯾﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ

ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ چند نفر ﻓکر ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﻣﯿﮕﻪ : ﻟﯿﭙﮏ ﻟﯽ ﻟﯽ ﻟﻮﻧﻪ ؟

چه فلسفه‌ای داشته این سندی، اشک تو چشام جمع شد ….

به این میگن ؛ یه کار تحقیقاتی قوی

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

یکی ﺍﺯ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﺑﺎﺯﯼ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭘﯿﭻ ﻭ ﻣﻬﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺒﺮﻡ

ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯿﺸﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯿﻢ که ﺍﺻﻮﻻ ﺁﺩﻡ ترسوییه

ﻣﯿﮕﻢ : ﯾﺎ ﺧﺪﺍ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ؟

دکتر هم رفتم گفت سالمی??

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

نشد من به یکی بگم دیشب دو ساعت خوابیدم

نگه بابا تو که خوبی من یه ربع خوابیدم !

یعنی این ایرانیا تو هر زمینه ای تا ثابت نکنن از تو بدبخت‌ت رن ولت نمیکنن

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

دقت کردین ؟!

میزان دوستی و محبت بین دو تا پسر

از روی فحش هایی که بهم میدن کاملا مشخصه !!

هــــــر چی فحش ها رکیک تــــر …

رفاقت صمیمــی تــــر

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

بعضی دخترا انقده که مژه مصنوعیشون بلنده

اگه سریع پلک بزنن میتونن پرواز کنن

.

.

چطورین کفش دوزکا

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

دختره اگه یه کپی از قیافش ببره بهزیستی

بهش وام خرید ویلچر تعلق می‌گیره

.

.

اونوقت تو پروفایلش زده :

چشماتو ببند، منو تصور کن، ماهتو دیدی ؟

یعنی‌کاکتوس اگه اعتماد‌ به‌ نفس اینو داشت سالی سه بار انار  میداد

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

ﮐﯿﺴه ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺴﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﮐﯿﻒ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ حمل قلیان به نقاط مختلف کشور

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

چقدر چاق شدي چيست ؟

جمله اي که ميتونه درجا جنس مونث رو از پا دربياره

و در طولاني مدت باعث افسردگي اون شخص بشه

البته بگما …

چه دماغ بزرگي داري که ديگه ضربه فني ميکن

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

دیروز تو تاکسی دو تا دختر همدیگرو دیدن شروع کردن احوال پرسى

اون یکى گفت : راستى نامزدت چطوره ؟

دختره گفت: دیگه نامزدم نیست

اون یکى شروع کرد که : آره بهتر اصن بهت نمیخورد

قیافش عین شتر بود پسره ی سولاخ به تن، حالم بهم میخورد میدیدمش

یهو دختره گفت: نامزد نیستیم ازدواج کردیم!!

هیچى دیگه راننده زد بغل یه نیم ساعتى چمن هارو گاز میزد

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

من نمیدونم چه اصراریه که اسم همه سریالها باید اسم یه دختر باشه ؟

«ستایش»، «ریحانه»، «کیمیا»، «نرگس» «شهرزاد»، «تنهایی لیلا» و …

یعنی اگه اسم یه فیلم «جعفر » باشه هیشکی نمیشینه نگاه کنه !

مگه جعفر بدبختی نداره اونو نشون بدید !؟ ??

مگه جعفر تنهایی نداره! ؟ ?

جعفر دوستت داریم !

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

موارد استفاده از ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ :

ﺻﺎﻓﯽ ﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮ ﻭ ﺁﺏ ﻏﻮﺭﻩ !

ﺷﯿﺮ ﺁﺏ ﺣﻤﺎﻡ !

 

ﮐﺶ ﻣﻮ !

ﻧﻘﺎﺏ ﺩﺯﺩﺍ !

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﺷﯿﺎﯼ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ !

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﺴﻤﻪ ﯼ ﭘﺮﻭﺍنه

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

  یبار هم افسر گفت: چرا اینقدر تند میری؟
گفتم آخه گاهی از یه حدی که دیرتر برسی،
انگار اصلا نرسیدی??

.
.
.
.
.

گفت زیبا بود، با اجازه ماشینو میبرم پارکینگ?

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

(((عمه نامه)))

وقتی خیلی خوشحالی، میگن : مگه عروسی عمته؟?

وقتی خیلی ناراحتی، میگن : مگه عمت مرده؟?

وقتی یه چیز بدرد نخور میخری، میگن : بدرد عمت میخوره ?

 

وقتی به یکی فحش میدی، میگه: عمممته …?

وقتی حرفتو باور نمیکنن، میگن : هااا، جووونِ عمت … ?

مظلوم تاریخ عمممممه ?????

“نبینم برای عمه هاتون به اشتراک نذاشتنننننن

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

جاتووون خالی عروسی یکی از بستگان ﺗﻮ ﺑﺎﻍ ﺑﻮﺩ …

یه دفعهﺑﺎﺭﻭﻥ اومد ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺍﯾﺸﺎ ﭘﺎﮎ شد…!!!

عروسی ﺗﺒﺪﯾﻞ شد ﺑﻪ ﻫﺎﻟﻮﻭﯾﻦ

مردا در میرفتن ؛ زنها هم مسه زامبی دنبالشون

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

طرف تو مترو داشت تو تلگرام چت میکرد

نوشت بعدا باهات حرف میزنم الان چنتا گاو دارن میبینن !??

یهو همه سرشون رو برگردوندن

البته برای من تعریف کردن ??

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

شنیدی که میگن هیچ جایی خونه آدم نمیشه …؟
.
.
.
زر مفت میزنن …

رفته بودم خونه مجردی دوستم …

به همین برکت حاضر نبودم برگردم …

با لگد انداختنم بیرون

PHOTOKADE.COM

جدیدترین جوک های خنده دار جدید | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۹۹ ۲۲

85 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

آرمان رحیمی

۳۰ مرداد ۱۳۹۹


معلم: با میاد جمله بساز شاگرد: حالا یارم میاد دلدارم میاد معلم: حالا صفرتو میزارم بگو ننت بیاد

محسن

۲۵ شهریور ۱۳۹۶


دانش اموز : اقا شما منو براى كارى كه نكردم بى خودى تنبيه نمى كنين ؟ معلم : نه عزيزم ! شاگرد : اقا اجازه ؛ من تكليف هامو انجام ندادم

يه وبگرد

۲۳ شهریور ۱۳۹۶


واقعا عالى ؛ يكى از يكى بهتر متشكر از مديريت محترم سايت

ناصر

۱۲ شهریور ۱۳۹۶


سارقين مسلح به يه بانك حمله كردند بعد از سرقت مشترى ها رو به صف كردند و أشياء قيمتى انها رو داشتند مى دزديدند كه دو نفر اخر صف با هم پچ پچ مى كردند يكى بسته رو به ديگرى داد طرف پرسيد اين چيه كه به من دادى ؟ يارو گفت اين اون پنج ميليونه كه از من طلب داشتى

اذر

۱۲ شهریور ۱۳۹۶


به دوستم ميگم چه كيف قشنگى دارى؛ ميگه اره چرم مشهده دائيم از كانادا اورده

نگار

۱۰ شهریور ۱۳۹۶


يه بچه سه ساله با مامانش روى نيمكت پارك نشسته بودند كه يه خانم حامله براى رفع خستگى كنار انها نشست مدتى بعد بچه رو كرد از خانم حامله پرسيد : چرا دل شما اينقدر قلمبه شده؟ جواب داد : يه نى نى توش هست بچه پرسيد : نى نى خوب بوده يا بد؟ زن جواب داد : خوب بوده ؛ بچه ميگه اگه خوب بوده پس چرا خورديش؟!!!

نغمه

۰۸ شهریور ۱۳۹۶


روزى مردى از شيخ پرسيد : اى شيخ ؛ بهترين راه رسيدن ملت به ازادى چيست ؟ شيخ فرمود : مترو

نهال

۰۶ شهریور ۱۳۹۶


به قلمچى زنگ زدم گفتم مى خام بيام پشتيبان بشم ؛ ميگه رتبت چنده ؟ ميگم ٦٠٠٠٠٠ ميگه تو استخدامى ؛ چطورى تست زدى ؛ بگو بقيه اون جورى نزنن !!

اردلان

۰۵ شهریور ۱۳۹۶


سزاى مرد دو زنه داشتن دو مادر زنه ( ضرب المثل چينى )

الهه

۲۷ مرداد ۱۳۹۶


سوختن همیشه به خاطر از دست دادن یک عزیز نیست ؛ گاهی هم به خاطر اعتماد به شیر آبی توالته ???

الهه

۲۷ مرداد ۱۳۹۶


تو جمع پسرها تا موبایل یکی زنگ می خوره بچه ها یه لحطه فحش ندین ???

فاضل

۲۷ مرداد ۱۳۹۶


دانشجویی تو کشور های مختلف : برزیل:از رشته ات راضی هستی؟ ژاّپن:از استاد ها راضی هستی؟ آلمان:چی شد به این رشته علاقمند شدی ؟ اسپانیا : امیدوارم موفق بشی هلند : امکانات دانشگاهتون چطوره؟ ایران: تو دانشگاه تون دختر هم داره ؟???

الهه فاضل

۲۷ مرداد ۱۳۹۶


ديروز برام خواستگار اومد مامانم ولش كرد گفتم چرا ردش كردى ؟ گفت حتما مورد داشته كه اومده خوستگارى تو

خاتون

۲۲ مرداد ۱۳۹۶


شوهره خسته و كوفته از سر كار وارد منزل ميشه و يكهو زنش مى پره جلو و ميگه : عزيزم مژده ؛ مژده هيچ مى دونى كه به زودى ما يه خانواده سه نفرى مى شيم؟ شوهر: افرين عيال ؛ تمام خستگى ام از بين رفت و حتما برات يه هديه نفيس مى گيرم ؛ باز هم افرين چقدر منتظر چنين روزى بودم عيال: قرار شد از فردا مادرم بياد با ما زندگى كنه !!!

مش غلوم

۱۰ مرداد ۱۳۹۶


پنج نكته طلايى براى مردان اماده ازدواج : ١): زنى رو كه مى خواهيد با او ازدواج كنيد بايد در كار هاى خانه كمكتان كنه و اشپزى بداند و خانه رو تميز نگهدارد. ٢): شما را بخنداند و شاد نگهدارد ٣): قابل اعتماد باشد و به شما دروغ نگويد ٤): شما را دوست داشته باشد. ٥): از همه مهمتر انكه چهار زن بالا اصلا همديگر رو نشناسند !!

هانى

۰۶ مرداد ۱۳۹۶


اولى : رفيق چرا امروز اينقدر گرفته و كسلى ؟ دومى : با عيال بگو نگو و دعوام شد ؛ گفت تا يه ماه ديگه باهت حرف نمى زنم . اولى : خوب اين كه ماتم نداره چشم بهم بزارى يه ماه تموم شده دومى : اخه امروز روز سى ام همون ماهه

جوجو

۳۱ تیر ۱۳۹۶


يه نفر ١٩ تا بچه داشت ؛ بهش ميگن : چرا يه بچه ديگه نميارى ؛ روند بشه ؟ ميگه : فرزند كمتر ؛ زندگى بهتر .

جوجو

۳۱ تیر ۱۳۹۶


يه روز يه پسر ميره مغازه الكتريكى و ميگه : ببخشيد اقا شرمنده ام ؛ واقعا عذر مى خام ؛ لامپ دارين ؟!! فروشنده ميگه : اره پسر جان داريم ولى چرا اين قدر معذرت خواهى مى كنى ؟ پسر ميگه : باز هم عذر مى خام ؛ اخه لامپ رو براى توالت مى خام !!

بد شانس

۱۸ تیر ۱۳۹۶


کنار خیابون وایستاده بودم با خودم گفتم : اخرین مدل ماشینى که در اینده سوار میشم چیه ؟؟؟ همون لحظه یه امبولانس نعش کش از بغلم رد شد. روش نوشته بود : فکرشو نکن ؛ اخرش مسافر خودمى !!

گلچين

۰۹ تیر ۱۳۹۶


اوایل سال ١٣۴٠ بود که تازه اسانسور وارد ایران شده بود . یه پدر و پسر وارد فروشگاهى شدند که داراى یک اسانسور بود . پسره از باباش مى پرسه ؛ بابا این چیه ؟ پدره میگه : پسر جان راستش من چنین چیزى تا بحال ندیدم که در همین موقع پیرزنى وارد اتاقک اسانسور میشه و پدر و پسر هم غرق دیدن ان مى شوند ؛ در بالاى اسانسور شماره هاى ١ و ٢ و ٣ و ۴ به ترتیب ظاهر مى شوند و مدت کوتاهى شماره هاى معکوس ۴ و ٣ و ٢ و١ و بالاخره در اسانسور باز میشه یک دختر زیبا خارج میشه که پدره به پسرش میگه : زود برو خونه مامانتو بیار !!

گلچين

۰۸ تیر ۱۳۹۶


معلم : فکر کن ١٠٠٠ تومن پول دارى ؛ اگر بابات ١۵٠٠ بهت بده اون وقت چقدر دارى ؟ شاگرد : همون ١٠٠٠ تومن معلم : متاسفم ریاضیت اصلا خوب نیست . شاگرد : اقا منهم متاسفم چون شما باباى منو نمى شناسید !!

خاطره

۳۱ خرداد ۱۳۹۶


پدر : زمان ما هیچ بچه اى حق نداشت دست به کنترل بزنه پسر : بابا زمان شما که هنوز کنترل نبود پدر : نبود که نبود ؛ احترام که بود !!

Unknown

۲۵ خرداد ۱۳۹۶


به این میگن جوک ابگوشتى !!

احسان

۲۳ خرداد ۱۳۹۶


در مطب دکتر -----------------' بیمار : دکتر هر وقت کیک تولد میخورم قلبم میسوزه دکتر : از این ببعد مواظب باش که شمع هاش رو نخوری

شفيعى

۱۴ خرداد ۱۳۹۶


افرين ؛ دنيا تا بوده و هست چنين بوده ؛ همه مى خواهند سر همديگر رو كلاه بگذارند !!

شيدايى

۱۲ خرداد ۱۳۹۶


پروانه صفت دور جهان گرديدم نامردم اگر مرد در عالم ديدم

گلچین

۱۱ خرداد ۱۳۹۶


یه پسر بچه در طبقه دهم برجی زندگی میکنه ' وقتی صبح ها می خواد مدرسه بره از آسانسور استفاده میکنه ولی در موقع برگشتن بجای این که طبقه 10 رو برنه طبقه 5 رو می زنه و بقیه مسیر رو یعنی طبقه 5 تا 10 رو با پله ها بالا میره فکر میکنید علت چیه ؟ خیلی ساده : قدش کوتاهه و دستش به شماره 10 نمی رسه !!!

گلچین

۱۱ خرداد ۱۳۹۶


به این حروف توجه کنید : ف-ا-خ-ت-م-ش-م-آ-آ- حالا میتونی سه حرف بعد رو حدس بزنی؟ سه حرف بعد میشه : د-ب-ا می ّپرسی چرا؟ ماه های شمسی سال با این حروف شروع میشن!! به همین سادگی

جعفرى

۰۷ خرداد ۱۳۹۶


با شتاب ازدواج كن بعد سر فرصت پشيمان شو ( ضرب المثل يونانى )

ممد

۰۴ خرداد ۱۳۹۶


از يكى مى پرسن سخت ترين كار چيه ؟ ميگه : ريختن نمك تو نمكدون ؛ چون سوراخ هاش خيلى ريزه !!!

ممد

۰۴ خرداد ۱۳۹۶


معلم : اسم كوچك فردوسى چى بود ؟ شاگرد : ميدان !!

ممد

۰۴ خرداد ۱۳۹۶


از بچه يه ادم خسيس مى پرسن وقتى ميرى سر يخچال چى مى خورى ؟ جواب داد : " كتك " !!

ممد

۰۴ خرداد ۱۳۹۶


روان شناسان دانشگاه ما سا چو ست امريكا ثابت كردند كه مهمترين عامل طلاق ؛ ازدواجه !

ممد

۰۴ خرداد ۱۳۹۶


از دختره مى پرسن شوهر چند حرف داره ؟ ميگه اگه پيدا بشه حرفى نداره !!

ممد

۰۴ خرداد ۱۳۹۶


استاد سر كلاس مى پرسه : يه حيوان پستاندار رو نام ببر ؛ شاگرد جواب ميده : مرحوم ننم !

ممد

۰۴ خرداد ۱۳۹۶


به جوجه تيغى ميگن ارزوت چيه ؟ اشك تو چشماش جمع ميشه ؛ ميگه : بغلم ميكنى ؟!!

ممد

۰۴ خرداد ۱۳۹۶


يارو زن ژاپنى ميگيره هر دقيقه نگاهش مى كنه ؛ ميگه: مگه خوابت مياد ; برو بخواب !

ننر

۰۲ خرداد ۱۳۹۶


يارو زنگ مى زنه فرودگاه و مى پرسه : " تهران تا شيراز چقدر راهه؟ " كارمند ميگه : يه لحظه .... طرف ميگه : " خيلى ممنون " و قطع مى كنه !!

نمكدون

۰۲ خرداد ۱۳۹۶


سؤال امتحان : اسب سفيد رستم چه رنگى بود و مال كى بود ؟ جواب : مشكى بود و مال زورو بود .

بى مزه

۰۲ خرداد ۱۳۹۶


وقتى مضرات سيگار رو توى يه مجله خوندم انقدر ترسيدم و قسم خوردم ديگه مجله نخونم !!

زرین

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶


میدونید اگه P حامله بشه چیی میشه ؟ میشه B

نسرين

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶


واقعا لذت بردم ؛ بابام مى خوند و ما مى خنديديم مرسى فتوكده

مفلس

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶


در همه دير مغان نيست چو من شيدايى نكنه گفته من درز كنه در جايى تا كه شد ساكن ان كاخ يكى مثل " ترامپ" اه اگر از پس امروز بود فردايى !!

ممد يخه ارو

۳۰ فروردین ۱۳۹۶


دو بيتى هاى پيام گير تلفنى : در منزل حافظ : رفته ام بيرون من از كاشانه خود غم مخور تا مگر بينم رخ جانانه خود غم مخور بشنوى پاسخ ز حافظ گر كه بگذارى پيام ان زمان كو باز گردد خانه خود غم مخور ~~~~~~~~~~~ در منزل سعدى : از اواى دل انگيز تو مستم نباشم خانه و شرمنده هستم به پيغام تو خواهم گفت پاسخ فلك گر فرصتى دادى به دستم ~~~~~~~~~~~~ در منزل فردوسى : نمى باشم امروز اندر سراى كه رسم ادب را بيارم بجاى به پيغامت اى دوست گويم جواب چو فردا بر ايد بلند افتاب

ممد

۱۴ فروردین ۱۳۹۶


ضد حال ترين مواقع وقتى بود از مدرسه كه بر مى گشتى تو كوچه ها بوى قرمه سبزى ميومد ؛ مى رسيدى خونه مى فهميدى ناهار املت دارين !!

سانا ز

۰۹ فروردین ۱۳۹۶


عيب نداره ؛ اسمت معرفته

چاخان

۰۹ فروردین ۱۳۹۶


به علت كمبود شوهر گره زدن سبزه ١٠ روز ديگر تمديد مى شود .

يخه ارو

۰۸ فروردین ۱۳۹۶


زن و شوهرى دعواشون ميشه ؛ زن زنگ مى زنه به مادرش ميگه : مامان مى خام چند روز بيام پيش تون تا شوهرم تنبيه بشه . مادر ميگه : نه دخترم شوهرت احتياج به يه تنبيه بزرگترى داره ؛ من ميام پيش تون !!

Lord Alireza

۰۷ فروردین ۱۳۹۶


اونجا نمیتونم نظر بدم.راستی عیدت مبارک

ممد

۲۷ اسفند ۱۳۹۵


بيا اون طرف

اسهال

۲۵ اسفند ۱۳۹۵


به نفع رييس جمهور امريكا

Lord Alireza

۲۴ اسفند ۱۳۹۵


خب خدارو شکر.دلم تنگ شده بود.خحخخخ

ممد

۱۸ اسفند ۱۳۹۵


خوبم ؛ مرسى

Lord Alireza

۱۸ اسفند ۱۳۹۵


سلام ممد.خوبی؟؟؟؟

يخه ارو

۱۵ اسفند ۱۳۹۵


سالى كه نكوست از ترامپش پيداست . -------------------- عيد امد و دشت ؛ جويبارش پيداست خنديد درخت و برگ و بارش پيداست يك باره ترامپ امد و فصل بهار ؛ سالى كه نكوست؛ از بهارش پيداست ! ~~~~~~~~~~~~

حاجى فيروز

۱۰ اسفند ۱۳۹۵


سامبول عليكم اميدوارم تو سال جديد خوشبختى مثل شپش به جون تون بيوفته ... شادى مثل انگل تو خونتون باشه ... موفقيت هم عين سگ پاچتونو رو بگيره و ول نكنه ! فن بيانم يه كم خستس وگرنه نيتم خيره...

قمبل

۰۶ اسفند ۱۳۹۵


ترامپ تو جزيره ادم خوار ها گير كرده بود و پيش خودش فكر مى كرد ؛ حالا چطور مى تونم بهشون بگم من ادم نيستم !!

اذر

۰۴ اسفند ۱۳۹۵


امسال عيد هركى پرسيد كجا ميرى ميگم بليط و ويزاى امريكا داشتيم ترامپ گند زد بهش همين جا تو خونه مى مونيم

ممد يخه ارو

۲۳ بهمن ۱۳۹۵


ميدونين " كوكو سبزى" به انگيسى چى ميشه ؟ where is where is vegetables

Lord Alireza

۱۴ بهمن ۱۳۹۵


جالب بود.

گوش پاك كن

۰۲ بهمن ۱۳۹۵


دو تا خانم تو اتوبوس سر نشستن روى يه صندلى خالى دعواشون ميشه ؛ راننده ميگه : دعوا نكنين ؛ اونكه مسن تره بشينه ؛ هيچى صندلى خالى مى مونه !!

گوش پاك كن

۰۲ بهمن ۱۳۹۵


قديما به دخترى سلام مى كردى مى گفت : كوفت ؛ اين روز ها اگه سلام كنى ميگه : اسم بچه مونو چى بزاريم ؟!!

بهرام مددی

۲۶ دی ۱۳۹۵


معلم در سر کلاس درس تاریخ از شاگرد پرسید: در جنگی که بین اسپانیائیها و پرتغالیها واقع شد بگو به بینم اسپانیائیها چه کرده اند؟ شاگرد جواب داد: هیچی آقا، اسپانیائیها، پرتغالیها را پوست کندند و خوردند!

ناشناس

۲۶ دی ۱۳۹۵


اى راست گفتى واقعا

DDT

۲۱ دی ۱۳۹۵


ميخاى كسى فراموشت نكنه ازش پول قرض كن !!

مهرى

۱۳ دی ۱۳۹۵


خيلى خوب مرسى

مادر

۰۷ دی ۱۳۹۵


افرين ؛ حرف دل منو زدى

ادراك

۰۳ دی ۱۳۹۵


جوك ها بسيار عالى و دست اول هستند ؛ با تشكر

قنبل

۰۱ دی ۱۳۹۵


يارو وقتى از پلكان هوا پيما داشت مى امد پايين شلوارش مى ا فته ؛ ناراحت مى شه ؛ ميگه : حالا اون عنترى كه گفت كمر بند ها تونوباز كنين بياد جواب بده !

بادمجون

۲۴ آذر ۱۳۹۵


تو هم بايد برى ور دست رحمت ؛ اخه دوست عزيز كجاى اين جوكه ؟ !!!

ناشناس

۲۱ آذر ۱۳۹۵


فتو جان دمت گرم جوكها همه دست اول ؛ واقعا يكى از بهترين ها هستى زنده و پايدار باشى

صداقت

۲۱ آذر ۱۳۹۵


يارو ميره خواستگارى ؛ دختره مياد چاى بياره فلنگش در ميره ؛ داماد از بس مى خنده ميميره ؛ روى سنگ قبرش مى نويسند : " نسيمى امد و گلى پرپر شد "

صداقت

۲۱ آذر ۱۳۹۵


تو توى قلب منى ؛ توى خون منى ؛ توى تمام وجود منى ؛ رفتم دكتر ؛ ميگن " انگل دارى " !!!

صداقت

۲۱ آذر ۱۳۹۵


زن خوب و ايده ال براى ازدواج بايد داراى ٤ خصلت باشد : ١): نجيب باشه ؛ يعنى به جيب شوهرش كارى نداشته باشه ٢): خانه دار باشه يعنى خونه از خودش داشته باشه ٣): مثل ماه باشه ؛ يعنى شبها بياد و روزها بره خونه باباش ٤): از خانواده متشخصى باشه ؛ يعنى وضع باباش توپ ؛ توپ باشه و سه تا هم سكته كرده باشه !!

يبوست

۲۰ آذر ۱۳۹۵


اجان ؛ از بس ما را خنده بگرفت ناگهان يكى از بنده صادر و موجب خنده دوستان شد ؛ رحمت جان ديگر از اين جوك ها ننويس

عدالت

۱۸ آذر ۱۳۹۵


اين جوك بايد به عنوان " جوك سال " در كتاب ركوردهاى جهانى گنيتس ثبت شود . افرين ؛ خيلى خنديدم با مزه بود !!!

رحمت

۱۸ آذر ۱۳۹۵


توى تاكسى نشسته بودم ؛ بغل دستى ام غريبه بود من هم با هش حرف نزدم.

كوكب

۱۷ آذر ۱۳۹۵


" نجس تر " شود ؛ چون نجس ؛ تر شود .

مادر

۱۶ آذر ۱۳۹۵


هيچ ميوه خوشتر از اولاد نيست ~~~ شاخ گاوى بد تر از داماد نيست

كوكب

۱۵ آذر ۱۳۹۵


يه روز سه تا بنده خدا نشسته بودن جايى ؛ يك شون يه عدد گفت بعد همشون هرهر مى خنديدن و ريسه مى رفتن ؛ يه نفر ميرسه ميگه اقا قضيه ى اين عدد چيه ؟ ميگه ما حال نداريم جوك ها رو كامل تعريف كنيم واسه ى هر جوك يه عدد گذاشتيم ؛ وقتى يكى مون اون عدد رو ميگه ما ياد اون شماره مى افتيم و مى خنديم . .... بهش ميگن حالا تو يه عدد بگو ؛ يارو ميگه ٣٧ ؛ هر سه تا مى زنن زير خنده و از شدت خنده اشكاشون در مياد ؛ ميگن ايول دمت گرم ؛ اين يكى رو تا حالا نشنيده بوديم !!!

ارزو

۱۵ آذر ۱۳۹۵


توى رستوران ليوان رو بر عكس گذاشته بودند روى ميز ؛ يارو ميره سر ميز ميگه : اين چه ليوانى كه سر نداره ؟! بر عكسش مى كنه ميگه چه جالب ؛ ته هم نداره

شحضی از نکوآباد شهرستان مبارکه

۱۴ آذر ۱۳۹۵


یکی از حال میره از آشپزخونه میاد.

ممد يخه ارو

۱۲ آذر ۱۳۹۵


فحش تو چو نيش عقرب و زنبور است / لشكم به درشتى دو تا انگور است / از دورى روى دلفريبت / فكرم مغشوشتر از دفاتر كنكور است

بغبغو

۰۸ آذر ۱۳۹۵


ادم تنبل يك عمر افقى مى ايستد

ممد يخه ارو

۰۴ آذر ۱۳۹۵


پشت در دانشكده اى رفتم دوش / ديدم دو هزار دكتر كوزه به دوش / هر يك به زبان حال با من ميگفت / يك كوزه بگير و مدركت بنداز توش !!!

شما هم بخوانید