فتوکده| عکس بازیگران , عکس نوشته , متن

 • امروز پنج شنبه ۵ اسفند

 • 

  متن های زیبا از عشق، خدا و زندگی

  .متن های زیبا,متن های خوب,متن قشنگ,متن زیبا,متن های قشنگ عاشقانه از زندگی و خدا,زیباترین متن های روز,متن های زندگی، عشق و خدا برای تلگرام,متن زیبای روز

   

    زیباترین متن های قشنگ روز
   

   


   
  سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
   

  متن های زیبا

  زیباتری و عارفانه ترین متن های قشنگ

   

  پولدار که باشی برف بهانه ای میشود برای لباس نو خریدن

  با دوستان به اسکی رفتن، تفریح کردن و از زندگی لذت بردن…

  اما خدا نکند فقیر باشی و برف ببارد

  از بیکار شدن پدر کارگرت بگیر تا غم پاره بودن کفشهایت و چکه کردن سقف خانه ات

  ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ پوﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ برف ﻧﻌﻤﺖ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻋﺬﺍﺏ؟

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  خالد حسینی تو رمان بادبادک باز مینویسه :

   

  در دنیا فقط یک گناه هست و آن دزدی ست !

  ﻣﺮﺩ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺠﻮﺍ ﮐﺮﺩ : ” ﭘﺴﺮﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺯﺩﯼ ﻧﮑﻦ ” ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻭ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺳﺖ ﮐﺞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :

   

  ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮔﻔﺘﯽ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﮑﻦ ﺍﮔﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ، ﻧﺎﺣﻖ ﻧﮕﻮ ﺍﮔﺮ ﮔﻔﺘﯽ ﺣﻖ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ،ﺑﯽ ﺣﯿﺎﯾﯽ ﻧﮑﻦ ﺍﮔﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺷﺮﺍﻓﺖ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ

   

  ﭘﺲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺩﺯﺩﯼ نکن !

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  پیرمردی هر روز تو محله می دید پسرکی با کفش های پاره و پای برهنه با توپ پلاستیکی فوتبال بازی می کند،روزی رفت ی کتانی نو خرید و اومد و به پسرک گفت بیا این کفشا رو بپوش…

   

  پسرک کفشا رو پوشید و خوشحال رو به پیرمرد کرد و گفت: شما خدایید؟! پیرمرد لبش را گزید و گفت نه! پسرک گفت پس دوست خدایی، چون من دیشب فقط به خدا گفتم که کفش ندارم…

   

  (دوست خدا بودن سخت نیست…)

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  باران

  میراث خانوادگی ما بود

  .

  .

  کوچک که بودم…

  از سقف خانه ی ما میچکید

  بزرگ که شدم.
  .
  .
  .
  از ” چشمانم “

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  مداد رنگیها مشغول بودندبه جزمداد سفید، هیچکس به اوکار نمیداد،همه میگفتند: تو به هیچ دردی نمیخوری، یک شب که مدادرنگیها توسیاهی شب گم شده بودند،مدادسفیدتاصبح ماه کشید مهتاب کشید وانقدرستاره کشید که کوچک وکوچکترشد صبح توی جعبه مداد رنگی جای خالی او با هیچ رنگی  پرنشد

   

  به یاد هم باشیم شاید فردا ما هم درکنارهم نباشیم….

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  زندگی صحنه رنگین ریاست

  همه مشتاق به آن می نگریم

  عاقبت از پس تقدیر چوباد

  روزی از لاشه آن میگذریم

  زندگی خاطره ای بیش نبود

  بهر ما جز غم وتشویش نبود

  به کدام خاطره اش خوش باشیم

  که کدام خاطره اش نیش نبود؟

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  گله ها را بگذار!

  ناله ها را بس کن!

  روزگار گوش ندارد که تو هی شِکوه کنی!

  زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را !

  فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود!

  تا بجنبیم تمام است تمام!

  مهر دیدی که به برهم زدن چشم گذشت…؟

  یا همین سال جدید!

  باز کم مانده به عید!

  این شتاب عمر است …

  من و تو باورمان نیست که نیست!

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  اگر من بزرگ نمی شدم، پدربزرگ هنوز زنده بود، موهای مادرم سفید نمیشد،

  مادربزرگ در ایوان خانه باز می خندید، تنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بود

  غروب جمعه برایم دلگیر نبود،

  چقدر گران تمام شد بزرگ شدن من…

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  دل بــســـپــار…

  به آتشی که نمى سوزاند

  ” ابراهیم ” را

  و دریایى که غرق نمی کند

  ” موسى ” را

  نهنگی که نمیخورد

  “یونس”را

  کودکی که مادرش او را

  به دست موجهاى ” نیل ” می سپارد

  تا برسد به خانه ی تشنه به خونش

  دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند

  سر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد

  آیا هنوز هم نیاموختی ؟!

  که اگر همه ی عالم

  قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند

  و خدا نخواهد ،

  ” نمی توانند “

  پس

  به ” تدبیرش ” اعتماد کن

  به ” حکمتش ” دل بسپار

  به او ” توکل ” کن

  و به سمت او ”قدمی بردار”…

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  وقتى ردپاى محبت خویش رادرقلب کسى باقى بگذارى

  بیشتر از حاضرین، حاضر خواهى بود

  حتى اگراز دیده غایب باشى …

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  وقتی “‘خـــــــــــــــــــــدا ”  بخواد

  بزرگــــــــــی آدمـــــــــی رو اندازه بگیره !

  مـتـــر رو به جای قـــــــدش ، دور “قلبـــــــــش”   میگــــــــــیره …

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  دعاهای قشنگ واسه همدیگه:

  ﺩﻋﺎ کنیم هیچکس ﺩﻟﺶ ﻧﮕﯿﺮﻩ

  ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺶ!

  ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﯿﭽﮑﺪﻭممون ﺍﺷﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﯿﺎ

  ﺍگرم اﻭﻣﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻪ!

  ﺩﻋﺎ کنیم هیچکس ﺩﻟﺶ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ

  ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ ﭘﺮ ﺑﺸﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ، ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ!

  ﺩﻋﺎ کنیم هیچکس ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻧﺸﻪ

  ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﺷﺪ ﺧﺪﺍ ﺯﻭﺩ ﯾﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ!

  ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻪ!

  ﺩﻋﺎ کنیم حکمت خدا با آرزوهامون یکی باشه

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  گفتم : در دلم امید نیست ؟

  گفت : هرگز از رحمتم نا امید نباش (زمر ۵۳ )

  گفتم : احساس تنهایی میکنم ؟

  گفت : از رگ گردن به تو نزدیک ترم (قاف ۱۶ )

  گفتم : انگار مرا از یاد برده ای ؟

  گفت : مرا یاد کن (بقره ۱۵۲ )

  گفتم : در دلم شادی نیست ؟

  گفت : باید به فضل رحمتم شادمان گردی (یونس ۵۸ )

  گفتم : تا کی باید صبر کنم ؟

  گفت : همانا یاریم نزدیک است (بقره ۲۱۴ )

  و … چه کسی از او راستگو تر …

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  من و خدا سوار یک دوچرخه شدیم. من اشتباه کردم و جلو نشستم و خدا عقب

  فرمان دست من بود و سر دوراهی ها دلهره مرا می گرفت. تا این که جایمان را عوض کردیم

  حالا آرام شدم و هر وقت از او می پرسم که کجا می رویم؟ برمیگردد و با لبخند می گوید:

   

  ” تو فقط رکاب بزن “

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  لبخندبزن: وقتی با خانواده ات دور هم جمع شده اید..

  خیلی ها هستند آرزوی داشتن خانواده را دارند…!

  لبخند بزن: وقتی داری سرکارت میروی..

  خیلی ها هستند دربدر بدنبال کار وشغل هستند.

  لبخندبزن: چون تو صحیح و سالم هستی..

  خیلی ها هستند دارند بخاطر بازگشت سلامتی شان میلیونها خرج میکنند.

  لبخندبزن: چون “تو”خودت هستی..

  وخیلی ها آرزو دارند که چون”تو”باشند. لبخندبزن

  وهمیشه لبخند بر لبانت داشته باش و خدا راشاکرباش وقناعت پیشه کن

  و بر تقدیر و مقدرات راضی و تسلیم باش

  و همیشه فرهنگ لبخند را درمحیط زندگی خودت منتشرکن.

  ارسال فقط برای رفقای بیست !

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  خدایا سرده این پایین

  از اون بالا تماشا کن…

  اگه میشه فقط گاهی

  خودت قلب منو”ها”کن

  خدایا سرده این پایین

  ببین دستامو می لرزه

  دیگه حتی همه دنیا

  به این دوری نمی ارزه

  تو اون بالا من این پایین

  دوتایی مون چرا تنها ؟

  اگه لیلا دلش گیره

  بگو مجنون چرا تنها؟!!

  بگو گاهی که دلتنگم

  ازاون بالا تو می بینی

  بگو گاهی که غمگینم

  تو هم دلتنگ و غمگینی

  خدایا…من دلم قرصه!!

  کسی غیر از تو با من نیست

  خیالت از زمین راحت

  که حتی روز،،،روشن نیست

  کسی اینجا حواسش نیست

  که دنیا زیر چشماته

  یه عمره یادمون رفته

  زمین دار مکافاته!!!

  فراموشم میشه گاهی

  که این پایین چه ها کردم

  که روزی باید از اینجا

  بازم پیش تو برگردم

  خدایا…وقت برگشتن

  یه کم با من مدارا کن

  شنیدم گرمه آغوشت اگه میشه منم جاکن

  PHOTOKADE.com


  متن های زیبا برای تلگرام,متن های زیبا برای وایبر

  پیوند بزنید به اعضای ناقص بشریت

  فقط مرا که تبعیدی دستان خویشم در این دفتر تنهایی رها کنید

  در بند نهاد و گزاره های بی افعال نترسید

  دست های من گرچه نظاره گر جهان شماست اما پاک اند

  تنها به هرچه من نوشته ام شهادت می دهند،،

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  هرگز، منتظر” فرداى خیالى” نباش.

  سهمت را از” شادى زندگى”، همین امروز بگیر.

  فراموش نکن “مقصد”، همیشه جایى در “انتهاى مسیر” نیست!

  “مقصد” لذت بردن از قدمهاییست، که برمى داریم!

  .

  .

  چایت را بنوش!

  نگران فردا مباش،

  از گندم زار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها.

   

  (نیما یوشیج)

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  خدا همیشه آنلاینه

  کافیه

  دلت رو به روز رسانی کنی

  اون موقع میبینی که در تک تک لحظات کنارتـــ بوده

  و هست و خواهد بود

  اگر دیدی خط ها شلوغه و حس میکنی جوابی نمیاد،

  از پسورد”یا حسین” استفاده کن

  خدا به این پسورد حساسه و به سرعت نور جواب میده.

  گاهی که حس میکنیم ارتباط قطع شده

  مشکل از مخاطب نیست، دل ما ویروس گرفته

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  مردی در حالی که به قصرها و خانه های زیبا مینگریست به دوستش گفت: وقتی این همه اموال رو تقسیم میکردن ما کجا بودیم. دوست او دستش رو گرفت و به بیمارستان برد و گفت.: وقتی این بیماریها رو تقسیم میکردن ما کجا بودیم!!!! خدایا واسه داده ها و نداده هات شکر… اگه ارزششو داره اینو برای تمام اد لیستت بفرست.؛الهی!یک ذهن آرام….. یک تن سالم…… یک خواب شیرین…. یک خیال راحت… یک روز قشنگ….. یک خبر خوش…… یک خوشی از ته دل…. نصیب همه دوستای عزیزم کن

  PHOTOKADE.com


  متن های قشنگ عاشقانه از زندگی و خدا,زیباترین متن های روز

  مادربزرگ می گفت :

  هرگاه ستاره ای پر نور شود

  آدمی به دنیا می آید

  هرگاه ستاره ای سقوط کند

  آدمی می میرد

  شاید راست می گفت

  اما …

  ستاره ای آن دور دورهاست

  گاه خاموش می شود

  گاه سوسو می زند

  آن ستاره منم

  نه زنده اس

  نه می میرد

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  از همان زمان کودکی هرکه را دوست داشتیم

  وقت رفتنش که میشد

  یا بی خبر میرفت یا با وعده ی دروغ برگشتنِ زود رهایمان میکرد ! که ناراحت نشویم

  یا شایدم مانع رفتنش نشویم !

  از همان کودکی به ما یاد میدادند آنکه دوستش داری رفتنش ناگهانی است

  بی خبر است ، ما چرا نمیخواهیم این را یاد بگیریم ،

  نمیدانم …

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  مثل خانه هایی که

  چسبیده بهم همسایه یکدیگرند!

  قلب های ما نیز در کنار همند

  اما حیف که در زمانه ما

  همسایه از همسایه خبر ندارد!

  “نریمان ربیعی”

  PHOTOKADE.com


  PHOTOKADE.com

  من به این زودی نخواهم گفت از احساس خود

  وقتی از اول مسیر عشقمان معلوم نیست

  تا اگر رفت، از غرورمن بماند چیزکی

  تا بگویم: من که گفتم ان زمان معلوم نیست

  هیچ کس هم پی نخواهد برد عاشق بوده ام

  چیزی از این خاطرات بی نشان معلوم نیست

  در دلم حتی اگر باشد کسی پنهان شده ست

  از نگاهم هرچه می خواهی بخوان! معلوم نیست

  متن های زیبا,متن های خوب,متن قشنگ,متن زیبا


  PHOTOKADE.com

  متن های زیبا | متن های زندگی، عشق و خدا | سایت فتوکده

   

  ۱۴۹ نظر به ثبت رسیده است
  1. کیمیا در تاریخ چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ گفته :

   بدی نبودش مخسی!!!!!!!!!!

   [پاسخ]

  2. ناشناس در تاریخ شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵ گفته :

   عالیه مرسی

   [پاسخ]

  3. ناشناس در تاریخ شنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۵ گفته :

   بد نبود

   [پاسخ]

  4. Melika در تاریخ یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ گفته :

   درود بر شما دوست عزیز قلم زیبایی دارید موفق باشید

   [پاسخ]

  5. علیرضا در تاریخ چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ گفته :

   بسیار زیبا و دلنشین

   [پاسخ]

  6. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵ گفته :

   فوق العاده عالی بود‌‌♥♥♡♧♤✍↯ツツ

   [پاسخ]

  7. نیلوفر در تاریخ شنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۵ گفته :

   واقعا عالی بود دمت گرم

   [پاسخ]

  8. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ گفته :

   مرسی عزیز عالی بود

   [پاسخ]

  9. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ گفته :

   مطالب دلنشینى بود
   ممنون

   [پاسخ]

  10. neda در تاریخ یکشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۵ گفته :

   خدا قوت فوق العاده بود…

   [پاسخ]

  11. ناشناس در تاریخ جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

   واقعا عاالیییییی بود تشکرفراوان…

   [پاسخ]

  12. زهرل در تاریخ چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

   عااااااالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بود
   .

   [پاسخ]

  13. تور تایلند در تاریخ چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

   سلام
   ممنونم از سایت بسیار خوبی که دارید موفق باشید

   [پاسخ]

  14. سوگند در تاریخ سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بود ممنون

   [پاسخ]

  15. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

   احسنت خیلی عالی بود❤❤❤

   [پاسخ]

  16. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۴ دی ۱۳۹۴ گفته :

   متن خیلی خوب بودند ادامه بده.
   یا حسین(ع)

   [پاسخ]

  17. احمد در تاریخ شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   دَمِتون وِلَرم دست خوش دارید

   [پاسخ]

  18. m در تاریخ دوشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بود

   [پاسخ]

  19. سعیده.dt در تاریخ شنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بود خیلی ممنون

   [پاسخ]

  20. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   سلام.عالی بود.خیلی متن های مناسب و آموزنده و قشنگی بود.سپاس از حسن سلیقه در انتخاب متن ها.

   [پاسخ]

  21. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ گفته :

   بسیار عالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی

   [پاسخ]

  22. علی در تاریخ یکشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۴ گفته :

   خوب بود
   احساس خوابیده ادم رو بیدار میکنه ممنونم

   [پاسخ]

  23. عطیه در تاریخ جمعه ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   بعضیاش تکون دهنده و زیبا بود مچکر از سایت خوبتون.
   خسته نباشید

   [پاسخ]

   ناشناس پاسخ در تاريخ آبان ۳ام, ۱۳۹۵ ۱۵:۵۶:

   افرین

   [پاسخ]

  24. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   عالییییییییییی بووووووود

   [پاسخ]

  25. دوست خوب در تاریخ چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   سلام پیامکاتون عالیه امیدوارم بازم از این کارابکنید??

   [پاسخ]

  26. Naser007 در تاریخ سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   قشنگ بودن

   [پاسخ]

  27. مهرداد در تاریخ چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عااااالی بود مر۳۰

   [پاسخ]

  28. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   خدا خیرتان بده -جالب بود

   [پاسخ]

  29. قسم علیزاده در تاریخ شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   مطالب واقعا بی نظیر و جذاب بود خدا خیرتان دهد .
   با تشکر فراوان

   [پاسخ]

  30. لیا در تاریخ پنج شنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   ?❤

   [پاسخ]

  31. شفق در تاریخ پنج شنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   ممنون از زحمات شما دمتون گرم
   به وبلاگ منم سر بزنید خوشحال میشم

   [پاسخ]

  32. انشرلی در تاریخ سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   بیگ لایک عااااااااااااااالی

   [پاسخ]

  33. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   جالب نبود

   [پاسخ]

   ناشناس پاسخ در تاريخ مهر ۳ام, ۱۳۹۴ ۱۶:۰۳:

   خوب بود

   [پاسخ]

  34. سحر در تاریخ جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بود

   [پاسخ]

  35. si na در تاریخ دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   قشنگ بود

   [پاسخ]

  36. مجتبی در تاریخ دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   فپیامک هاتون عالیه لطفا صفحه های دیگه هم از این پست ها بزیارین

   [پاسخ]

   عماد پاسخ در تاريخ شهریور ۱ام, ۱۳۹۵ ۱۷:۱۵:

   عالیست

   [پاسخ]

  37. Najmeh در تاریخ شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بووووووووووود…

   [پاسخ]

  38. Gh..... در تاریخ شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   عالییییییببه دستتون درد نکنه

   [پاسخ]

  39. سارا در تاریخ جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   خیللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییییییییی قشنگ بود

   [پاسخ]

  40. سپیده در تاریخ جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی خیلی قشنگ بود حرف نداشت

   [پاسخ]

  41. فاطمه در تاریخ دوشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   عالییییییییییییییییییییییییی بود

   [پاسخ]

  42. سویل در تاریخ یکشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   دستتون درد نکنه متن هاتون عالی بود ، انشالله همیشه ب یاد خدا باشید

   [پاسخ]

  43. حسین در تاریخ چهارشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   ممنون زیبا و قشنگ

   [پاسخ]

   مریلا پاسخ در تاريخ مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۱۶:۳۳:

   خیلی بددددددددددددبوووووووووووود

   [پاسخ]

  44. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   واقعازیبالایک
   اولین باری بودکه به وبلاگ نظرمیدادم

   [پاسخ]

  45. فائزه در تاریخ یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   بییییییییگگ لایک

   [پاسخ]

  46. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   حوصله نداشتم بخونم ولی بنظر ک خوب میومد.
   لایک

   [پاسخ]

  47. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بود مرسب

   [پاسخ]

  48. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   بسیارمفید وخواندنی،روش فکرمیکنم وادامه میدم التماس دعاء

   [پاسخ]

  49. پریماه در تاریخ چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   اکثرا زیبا بودن. با اجازه کپی میکنم. ممنونم

   [پاسخ]

  50. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   بیشتر ازمتن ها و نکته های عرفانی استفاده نمائید

   [پاسخ]

  51. مهسا در تاریخ جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   بعضیهاش خیلی خوب بودن مرسی

   [پاسخ]

  52. امين در تاریخ سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   بسیار زیبا با اجازه کوپى

   [پاسخ]

  53. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عالی

   [پاسخ]

  54. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   واقعا عالی بود
   ممنونم

   [پاسخ]

  55. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بودمرسی

   [پاسخ]

  56. من در تاریخ چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   خوب بود بد نبود

   [پاسخ]

  57. فرشته طباطبایی در تاریخ چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عالیه عالی بود واقعا کیف کردم جا داره یه خسته نباشید بهتون بگم بازم از این متنای زیباتون بنویسین من که خیلی انرژی گرفتم اگه به منم سر بزنین خیلی خوش حال میشم آدرس وبلاگم
   Niceweblog78.blogfa.com
   ممنون میشم سر بزنین متنای منم قشنگن راستی یه سری از متناتونو کپی کردم با اجازه
   خدا قوت.

   [پاسخ]

  58. سحر در تاریخ یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   سلام با اجازتون کپی کردم

   [پاسخ]

  59. امیدaz در تاریخ پنج شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   مرسی عالیه

   [پاسخ]

  60. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بود

   [پاسخ]

  61. بهناز در تاریخ سه شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   چه کنم با دل تنها چه کنم با غم دل ای دل من که با هر که همراز شدم انچه بر دل بود بر لب آوردم خانه ی دلم ابری شد چشمانم بارانی مرو ای دوست بنشین با من و دل تا برایت بگویم که دگر عشق هیچ هیچ هیچ

   [پاسخ]

  62. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   Aliiiiiiiiiiiii bod

   [پاسخ]

  63. راضیه در تاریخ سه شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عاااااااااااااااااااااااااااالی بود
   با اجازتون چندتاشو کپی کردم
   دمت گرم

   [پاسخ]

  64. رها در تاریخ دوشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   بسیار زیبا بود

   [پاسخ]

  65. نازنین در تاریخ دوشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عالییییییییییییییییی بود
   بازم بزارین ممنون می شم

   [پاسخ]

  66. نستررررر در تاریخ شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بودددددددددددددددددد

   [پاسخ]

  67. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   سلام. بسیار قشنگ بود

   [پاسخ]

  68. نازناز در تاریخ دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   سلام خیلی جالب بود ممنون

   [پاسخ]

  69. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   متشکرم بسیار عالی بود

   [پاسخ]

  70. ناشناس در تاریخ جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی جالب وجذاب است تشکر

   [پاسخ]

  71. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بود عالی

   [پاسخ]

  72. مهدیه در تاریخ سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عالییییی بود مررررسی

   [پاسخ]

  73. maryam در تاریخ دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   Xeyli xub bud

   [پاسخ]

  74. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   خوب بود جان

   [پاسخ]

  75. وحید از مشهد در تاریخ سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   ممنون از مطالب زیباتون…
   شاد باشید و موفق

   [پاسخ]

  76. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عااالی بود

   [پاسخ]

  77. رعنا در تاریخ سه شنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی خوب بود واقعا ک خدا همیشه با ماست .
   خدایل ب داده و نداه وگرفته ات شکر ک داده ات نعمت نداده ات حکمت و گرفته ات مصلحت است

   [پاسخ]

  78. bahr در تاریخ دوشنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   سلام متن زیبا دلنشین بود

   [پاسخ]

  79. سارا در تاریخ یکشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   متن های طولانی و زیبا هم بگذارید
   داستان های زیبا
   ممنون میشم

   [پاسخ]

  80. مریم در تاریخ جمعه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی عالی بود ممنونم

   [پاسخ]

  81. نازی خانم در تاریخ پنج شنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   اصلا خوب نبود متاسفانه من که راضی نبودم خیلی مسخره بود

   [پاسخ]

  82. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی خیلی قشنگ بود

   [پاسخ]

  83. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   چرا به روز رسانی نمیشه صفحاتون؟؟؟

   [پاسخ]

  84. م در تاریخ یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   خوب بود، ممنون

   [پاسخ]

  85. صابر محرمی در تاریخ شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   متوسط بود

   [پاسخ]

  86. مولود در تاریخ جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بود,مرسی

   [پاسخ]

  87. رویا در تاریخ پنج شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایییییییییییییییییییییککککککککککک

   [پاسخ]

  88. ب در تاریخ چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عالى بود لاییییییییک

   [پاسخ]

  89. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   بسیار عالى بود واقعا لاااااااایک

   [پاسخ]

  90. ناشناس در تاریخ شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بووووود.ممنون

   [پاسخ]

  91. درسا در تاریخ چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی عالی ممنون

   [پاسخ]

  92. ترانه ای از مرتضی در تاریخ چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عالیییییییییییییییی بود مممممممممممنونم عزیزم

   [پاسخ]

  93. u 3ef در تاریخ چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   Mc vase shoma azizaye golam vagan ali bud….fadatunam❤❤❤che khube ke hastin

   [پاسخ]

  94. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بود مرسی

   [پاسخ]

  95. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی خوب بود مرسی عزیزم

   [پاسخ]

  96. ELI در تاریخ چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی خوووووووب بود ممنون

   [پاسخ]

  97. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   ایول داری

   [پاسخ]

  98. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عالی بود.متشکر

   [پاسخ]

  99. zahra.b در تاریخ دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاااااااالی بود ،،، خدا قوت

   [پاسخ]

  100. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   خیلی قشنگ بود حیف که نمیشه دانلود کرو

   [پاسخ]

  101. ناشناس در تاریخ جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   افرین عالی بود

   [پاسخ]

  102. خراساني در تاریخ پنج شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عالی بود استفاده کردیم

   [پاسخ]

  103. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   مرسی عالی بود

   [پاسخ]

  104. مانی در تاریخ یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عالی بود

   [پاسخ]

  105. رز در تاریخ یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   واقعا عالی بود

   [پاسخ]

  106. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   خیلی سخنان جالب و تکان دهنده ای بود واقعا عالی بود

   [پاسخ]

  107. مانی در تاریخ چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   واقعا عالی بود

   [پاسخ]

  108. مریم در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   خوب بود مرسی

   [پاسخ]

  109. فافا در تاریخ جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عالیییییییییییییییییییییییییییییی بود

   [پاسخ]

  110. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاااااااااااالی

   [پاسخ]

  111. علی در تاریخ چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عالی بود

   [پاسخ]

  112. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   دمتون گرم

   [پاسخ]

  113. zahra در تاریخ سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   درود .
   عالـــــــــــــــــــــــــــــــــی

   [پاسخ]

  114. یلدا در تاریخ سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   خوب بود

   [پاسخ]

  115. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   چرت و پرت بود

   [پاسخ]

  116. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عااااااااااااااااااااااااالی بود واقعا خسته نباشید لااااااااااااایک

   [پاسخ]

  117. Mahdi در تاریخ دوشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عااااااالی

   [پاسخ]

  118. مهسا در تاریخ یکشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   سلام عاااااااااااااااااااااااالی بودن

   [پاسخ]

  119. ناشناس در تاریخ شنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عالی عالی عالی

   [پاسخ]

  120. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۱ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاااااااالیییییییییییه

   [پاسخ]

  121. امیر در تاریخ چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   عالی بود ، مرسی

   [پاسخ]

  122. sogol در تاریخ چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   Kheyli khoob bOod mamnoon

   [پاسخ]

  123. رهاااا در تاریخ چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   بد نبود

   [پاسخ]

  124. نازنین در تاریخ سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   Vaqean harf nadasht kheyli khub bud

   [پاسخ]

  125. الهام در تاریخ یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   مطالب عالیه ولی من نمیتونم. ذخیره کنم یا به اشتراک بزارمشون.راهنمایی کنید

   [پاسخ]

  126. ناشناس در تاریخ شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   ایولاداشت

   [پاسخ]

  127. مینو در تاریخ پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   عالی بودن

   [پاسخ]

  128. ستایش در تاریخ پنج شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   واقعا عالی بودن ….

   [پاسخ]

  129. امیرطاها در تاریخ سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   مرسی خوب بود

   [پاسخ]

  130. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   قشنگ بود

   [پاسخ]

  131. ronak در تاریخ سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳ گفته :

   خوب بود با تشکر فراوان.

   [پاسخ]

  132. tara در تاریخ شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۳ گفته :

   aWli bUd…tnxXx 😉

   [پاسخ]

  133. صادق در تاریخ چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳ گفته :

   خیلی خوب بود

   [پاسخ]

  134. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عالی بود. و دیگه هیچ
   مرسی

   [پاسخ]

  135. مژده در تاریخ سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عالی بود ممنون

   [پاسخ]

  136. ناشناس 2 در تاریخ جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود تشششششششششششکر

   [پاسخ]

  137. kopol در تاریخ سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ گفته :

   Mersi karamo rah andakht bos ,bos

   [پاسخ]

  138. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ گفته :

   خیلی خوب بود مرسی

   [پاسخ]

  139. الهام در تاریخ پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ گفته :

   یه خسته نباشید گرم واسه شمایی که عاشقی

   [پاسخ]

  140. سعید در تاریخ چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳ گفته :

   چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتو پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت بود

   [پاسخ]

   ناشناس پاسخ در تاريخ بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۳ ۰۰:۱۹:

   عالی بود خیلی ممنون یاد خدا افتادم

   [پاسخ]

  141. فرهادی در تاریخ چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳ گفته :

   افتضاح چرتو پرت بود

   [پاسخ]

  142. ناشناس در تاریخ شنبه ۰۶ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عالیه

   [پاسخ]

  143. ناشناس در تاریخ شنبه ۰۶ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عالی بود

   [پاسخ]

  144. masume در تاریخ پنج شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   man ta hala to hich sitei nazar nadadam vali male shoma khili ghashang bod

   [پاسخ]

  نظر بدهید (نظرات بعد از تایید نمایش داده میشود)

  کپی برداری از سایت فتوکده ممنوع میباشد