سایت فتوکده

متن های زیبا در مورد خداوند با عکس پروفایل

.متن های زیبا در مورد خداوند با عکس پروفایل

 

  نوشته های زیبا درمورد خدا
 

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه
 
 

متن های زیبا در مورد خداوند با عکس پروفایل

 

 

خوشبختی یعنی

واقف بودن به اینکه هر چه داریم از رحمت خداست

و هر چه نداریم ازحکمت خدا

احساس خوشبختی یعنی همین !

خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست

بلکه لذت بردن ازداشته هاست

 

____________________________________

 

با دلخوری به خدا گفتم :

درب آرزوهایم را قفل کردی …

کلید را هم پیش خودت نگه داشتی …

لبخندی زد و جواب داد :

همه عشقم این است که به هوای این کلید هم شده …

گاهی  به من سر می زنی

 

عکس نوشته پروفایل خدا با متن زیبا و کوتاه خدا

 

خدا مرحم تمام دردهاست

هر چه عمق خراش های وجودت بیشتر باشد

خدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای می گیرد

خدایا

دردهایم

دلنشین می شود وقتی درمانم تویی

 

____________________________________

 

وفادارتر از خدا سراغ ندارم

به رسم همین وفاداری ست

که تو را به او میسپارم …

 

عکس نوشته پروفایل خدا با متن زیبا و کوتاه خدا

 

سعی کن عهدی را که در طوفان

با خدا می بندی

در هوای صاف فراموش نکنی …

 

____________________________________

 

به قیمت سفید شدن

موهایم تمام شد

ولی اموختم که ناله ام سکوت باشد …

گریه ام لبخند …

و تنها همدمم ،خداااا …

تنها خدا رابرایتان آرزو دارم …

 

عکس نوشته پروفایل خدا با متن زیبا و کوتاه خدا

 

دلی را نکشن

شاید خانه خدا باشد

کسی را تحقیر نکن

شاید محبوب خداباشد

از هیچ غمی ناله نکن

شاید امتحانی از سوی خدا باشد

 

____________________________________

 

بارالها تنها کوچه ای که بن بست

نیست کوچه یاد توست

از تو خالصانه میخواهم

که دوستانم درکوچه پس کوچه های زندگی

اسیر هیچ بن بستی نگردند

 

عکس و متن های و کوتاه درباره خدا

عکس نوشته پروفایل خدا با متن زیبا و کوتاه خدا

 

گاهی

از خدا دل ‌گرفته میشوی

گاهی از حکمتش ناراضی

و گاهی خوشحال

گاهی مشکوک

و گاهی مجذوب عدالتش

گاهی بسیار نزدیک گاه دور

خدا همان خداست

ای کاش ما اینقدر گاهی‌ به‌ گاهی نمی‌ شدیم

 

____________________________________

 

گه گاهی که دلم میگیرید، می گویم

به کجا باید رفت ؟

به که باید پیسوت ؟

به که باید دل بست ؟

حس تنهایی درونم گوید :

چه سوالی داری؟

تو ❤️ خدا ❤️ را داری

 

عکس نوشته خدا با متن های زیبا برای خدا

 

تنها کسی که قلبت را نخواهد شکست

همان کسی است که آن را ساخته است

پس همیشه فقط به خدا تکیه کن

 

____________________________________

 

نشناخته را محرم هر راز مکن

قفل دل خود بر همه کس باز مکن

در قلک دل برای آینده خویش

جز عشق خدا، هیچ پس انداز مکن …

 

عکس نوشته خدا با متن های زیبا برای خدا

 

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است

آن را در آسمان نیز نخواهد یافت

خانۀ خدا نزدیک ماست

و تنها اثاث آن، عشق است

 

____________________________________

 

گاهی ‌چه دلگرفته میشوی از خدا

گاهی ازحکمتش ناراضی

و گاهی شاکر و خوشحال

گاهی مشکوک و گاهی مجذوب عدالتش

گاهی بسیار نزدیک و گاه بیشمار دور

خدا همان خداست

ای کاش ما اینقدر

گاهی به گاهی نمیشدیم

 

عکس نوشته خدا با متن های زیبا برای خدا

 

دست به دامن خدا که میشوم

چیزی آهسته درون من

به صدا در می آید که نترس !

از باختن تا ساختن دوباره

فاصله ای نیست !

 

____________________________________

 

دستانم را بگیر تا فراسوی تاریکی گذر کنیم

و

راهی شهر ستاره ها گردیم

می دانم هزاران چراغ فروزان

راهنمای ما خواهند شد

 

عکس پروفایل و متن زیبا درمورد خدا | سایت فتوکده

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران